banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Thắc mắc về SSL trust Certificate Authority (CA) trang Login !  XML
  [Question]   Thắc mắc về SSL trust Certificate Authority (CA) trang Login ! 10/07/2008 02:56:23 (+0700) | #1 | 140704
[Avatar]
JFS
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/03/2004 22:27:38
Messages: 192
Location: ----------d
Offline
[Profile] [PM]
Theo em thấy thì Login của HVA có SSL tức https
Nhưng khi Session đã được tạo thì em lại không thấy https ?

Thanks !
sugarCRM
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Thắc mắc về SSL trust Certificate Authority (CA) trang Login ! 10/07/2008 04:46:15 (+0700) | #2 | 140739
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

JFS wrote:
Theo em thấy thì Login của HVA có SSL tức https
Nhưng khi Session đã được tạo thì em lại không thấy https ?

Thanks !  


Bởi vì sau khi xác thực xong, web application chuyển trình duyệt từ https --> http vì không cần dùng https nữa (để hiệu suất hơn). https chỉ dùng để bảo vệ thông tin username / password không bị sniff mà thôi. Duyệt bình thường không cần https nữa.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Thắc mắc về SSL trust Certificate Authority (CA) trang Login ! 11/07/2008 02:01:43 (+0700) | #3 | 140936
[Avatar]
JFS
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/03/2004 22:27:38
Messages: 192
Location: ----------d
Offline
[Profile] [PM]
Cảm ơn anh đã giải thích !
Thanks!
sugarCRM
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|