banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận virus, trojan, spyware, worm... làm sao để diệt được virus Win32.secretT  XML
  [Question]   làm sao để diệt được virus Win32.secretT 06/07/2008 00:24:40 (+0700) | #1 | 140064
na-goi-a
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/05/2008 10:04:35
Messages: 6
Offline
[Profile] [PM]
em gặp vấn đề với virus secretT.Worm. đã diệt nhiều lần với nhiều chương trình diệt khác nhau nhưng không loại diệt hẳn được, bây giờ em phải làm sao?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: làm sao để diệt được virus Win32.secretT 10/07/2008 02:41:00 (+0700) | #2 | 140699
mysun
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 09/07/2008 13:58:58
Messages: 4
Offline
[Profile] [PM]
bkav moi nhat
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: làm sao để diệt được virus Win32.secretT 12/07/2008 10:15:16 (+0700) | #3 | 141224
candyhacker85
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/04/2008 20:56:52
Messages: 18
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Update Symantec !
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|