banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Hình minh họa bkis faq  XML
  [Question]   bkis faq 25/06/2008 00:07:15 (+0700) | #1 | 137314
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]
pic

[Thumb - bkis-faq.gif]
 Filename bkis-faq.gif [Disk] Download
 Description
 Filesize 16 Kbytes
 Downloaded:  268 time(s)

What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: bkis faq 25/06/2008 00:26:18 (+0700) | #2 | 137327
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
javascript:activateQuickReply()
javascript:"alert(1)


[Thumb - BKAV -2.jpeg]
 Filename BKAV -2.jpeg [Disk] Download
 Description
 Filesize 189 Kbytes
 Downloaded:  7 time(s)

[Thumb - BKAV -3.jpeg]
 Filename BKAV -3.jpeg [Disk] Download
 Description
 Filesize 115 Kbytes
 Downloaded:  5 time(s)

[Thumb - BKAV -1.jpeg]
 Filename BKAV -1.jpeg [Disk] Download
 Description
 Filesize 144 Kbytes
 Downloaded:  7 time(s)

Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: bkis faq 25/06/2008 00:55:36 (+0700) | #3 | 137355
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Anh ơi, nó có câu này:

Người dùng có thể xem nội dung này trên website của BKAV qua các bước sau: Bấm nút Trợ giúp trên BKAV Pro, chọn nút Trợ giúp trên menu hiện ra. Click chuột tiếp vào phần Diệt virus để hiện văn bản, chọn mục Các câu hỏi khác trong phần Hỏi đáp về Diệt virus. Đây là đường link dẫn đến website hỗ trợ của BKAV trên Internet. Tại đây, người dùng phải nhập mã ghi trên thẻ của mình vào. Sau khi kiểm tra mã khách hàng thành công, bảng câu hỏi sẽ hiện ra và người xem có thể thấy thông tin về TeLock và idStorm tại câu hỏi đáp số 10 trong số hàng chục câu hỏi tại đây. 

Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: bkis faq 25/06/2008 01:19:02 (+0700) | #4 | 137370
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

quanta wrote:
Anh ơi, nó có câu này:

Người dùng có thể xem nội dung này trên website của BKAV qua các bước sau: Bấm nút Trợ giúp trên BKAV Pro, chọn nút Trợ giúp trên menu hiện ra. Click chuột tiếp vào phần Diệt virus để hiện văn bản, chọn mục Các câu hỏi khác trong phần Hỏi đáp về Diệt virus. Đây là đường link dẫn đến website hỗ trợ của BKAV trên Internet. Tại đây, người dùng phải nhập mã ghi trên thẻ của mình vào. Sau khi kiểm tra mã khách hàng thành công, bảng câu hỏi sẽ hiện ra và người xem có thể thấy thông tin về TeLock và idStorm tại câu hỏi đáp số 10 trong số hàng chục câu hỏi tại đây. 

 


Cũng không cần thiết nữa. Có nhập mã hay không mà acknowledge để 1 nơi, soft để một nẻo thì chẳng có giá trị. smilie

[Thumb - ostrich.jpg]
 Filename ostrich.jpg [Disk] Download
 Description
 Filesize 29 Kbytes
 Downloaded:  2 time(s)

[Thumb - eagle.jpg]
 Filename eagle.jpg [Disk] Download
 Description
 Filesize 199 Kbytes
 Downloaded:  2 time(s)

[Thumb - gamma.JPG]
 Filename gamma.JPG [Disk] Download
 Description
 Filesize 551 Kbytes
 Downloaded:  3 time(s)

[Thumb - xchym.JPG]
 Filename xchym.JPG [Disk] Download
 Description
 Filesize 64 Kbytes
 Downloaded:  2 time(s)

What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: bkis faq 26/06/2008 07:13:42 (+0700) | #5 | 137817
[Avatar]
hacnho
HVA Friend

Joined: 28/01/2003 12:07:45
Messages: 199
Location: OEP
Offline
[Profile] [PM]
rar

[Thumb - Rar3601.JPG]
 Filename Rar3601.JPG [Disk] Download
 Description
 Filesize 135 Kbytes
 Downloaded:  9 time(s)

Mọi câu hỏi vui lòng gửi lên diễn đàn!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: bkis faq 28/06/2008 03:16:15 (+0700) | #6 | 138430
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]
Sample

[Thumb - proof.gif]
 Filename proof.gif [Disk] Download
 Description
 Filesize 34 Kbytes
 Downloaded:  132 time(s)

What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|