banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông tin về các địa chỉ và tài liệu hữu ích Tìm cuốn hacking windows server 2003 exposed  XML
  [Question]   Tìm cuốn hacking windows server 2003 exposed 03/06/2008 05:59:25 (+0700) | #1 | 133883
[Avatar]
vikjava
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2004 02:32:38
Messages: 926
Location: NQN
Offline
[Profile] [PM]
Mình đang tìm đọc cuốn này nhưng chưa tìm thấy , bạn nào có share mình với nhen. thanks
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Tìm cuốn hacking windows server 2003 exposed 03/06/2008 06:28:03 (+0700) | #2 | 133887
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]
Có chương 5,11,17 của cuốn này trên internet.
http://www.itworld.com/jump/ITWSITESEC_LP_LINK/mithras.itworld.com/download/book_chapters_and_wps/hacking_exposed_win/Hacking_Exp_c11.pdf
http://searchsecurity.techtarget.com/generic/0,295582,sid14_gci1069772,00.html?track=hack0605
3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Tìm cuốn hacking windows server 2003 exposed 03/06/2008 20:56:22 (+0700) | #3 | 133966
[Avatar]
vikjava
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2004 02:32:38
Messages: 926
Location: NQN
Offline
[Profile] [PM]
thanks tmd, tớ có thêm vài chương http://downloads.techrepublic.com.com/search.aspx?q=Hacking+Exposed+Windows+Server+2003.

Chắc cuốn này chưa đươc public hén . Sao thấy lẻ tẻ vây ta.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Tìm cuốn hacking windows server 2003 exposed 18/07/2008 23:59:34 (+0700) | #4 | 142127
[Avatar]
vikjava
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2004 02:32:38
Messages: 926
Location: NQN
Offline
[Profile] [PM]
không biết napoleon_tq có cuốn này ko ta
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Tìm cuốn hacking windows server 2003 exposed 19/07/2008 04:31:20 (+0700) | #5 | 142193
[Avatar]
napoleon_tq
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 05/12/2006 12:06:39
Messages: 1295
Offline
[Profile] [PM]
Có đủ, nhưng chịu khó http://books.google.com.vn/books?id=UVchzZjT-jcC&pg=PA21&lpg=PA21&dq=%22Windows+Server+2003+(Hacking+Exposed)%22&source=web&ots=EoOZTrnZas&sig=H_1ZP4OLpmDLOOUWLRbsTYfl1ng&hl=vi&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result#PPP1,M1 thôi smilie


Tuỳ tâm biến hiện.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|