banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng Lỗi khi request CA cho IAS  XML
  [Question]   Lỗi khi request CA cho IAS 04/05/2008 01:22:48 (+0700) | #1 | 128736
[Avatar]
vikjava
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2004 02:32:38
Messages: 926
Location: NQN
Offline
[Profile] [PM]
Chào mọi ngừoi !

Mình đang thiết lập mô hình mạng như sau :

- DC
- IAS
- VPN Server
- client
- Tất cả server đều dùng winserver 2003 sp2

VPN xử dụng PPTP thì ok và mình đang thực hiện VPN xử dụng L2TP

- Trên DC mình đã cài đặt CA
- Trên IAS ( là member server) mình sử dụng mmc để request certificate thì nó hiện ra thông báo lỗi như sau :
+ There are no trusted Certification Authorities (CAs) available.

+ You do not have permissions to requiest certificates from the available CAs.

+ The available CAs issue certificates for which you do not have permissions.

Có một cái link về vần đề này nhưng mình đã check , có vẻ kô phải trường hợp của mình http://blogs.technet.com/asiasupp/archive/2006/09/06/454323.aspx

- Trên VPN server thì mình request certificate bằng web thì ok ( vpn server ko gia nhập domain)

Mọi người giúp mình khắc phục với ! thanks
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|