banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Xin hỏi cách tạo 1 đường LINK có tác dụng SUBMIT  XML
  [Question]   Xin hỏi cách tạo 1 đường LINK có tác dụng SUBMIT 22/04/2008 09:23:57 (+0700) | #1 | 126750
FidelCastroRuz
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 17/08/2005 10:36:40
Messages: 4
Offline
[Profile] [PM]
Mình có 1 form gửi dữ liệu bằng HTML

Người dùng nhập dữ liệu vào Text area và gửi đi.
Bình thường thì người ta viết như thế này:
<input type="submit" value="Gui di" name="B1">

Nhưng như thế nó sẽ hiện ra 1 button "Gui di"

Mình muốn tạo 1 liên kết dạng như
<a href="http://...../biên1?biến 2.."></a>

Trong đó biến 1, biến 2 lấy từ: <input type="text" name="a" size="20">

Các bạn có thể giúp mình được không ? smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Xin hỏi cách tạo 1 đường LINK có tác dụng SUBMIT 22/04/2008 09:27:03 (+0700) | #2 | 126751
[Avatar]
buonviem87
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 17/02/2008 17:57:00
Messages: 14
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
cái này bạn dùng javascript dễ thui mà
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Xin hỏi cách tạo 1 đường LINK có tác dụng SUBMIT 22/04/2008 09:48:44 (+0700) | #3 | 126754
[Avatar]
buonviem87
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 17/02/2008 17:57:00
Messages: 14
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
code dây:

<html>
<body>
<script>
function goidi()
{
document.form1.submit();
}
</script>

<FORM METHOD=GET ACTION="" name=form1>
<INPUT TYPE="text" NAME="a"><br>
<INPUT TYPE="text" NAME="b"><br>
<INPUT TYPE="text" NAME="c"><br>
<a href="javascript:goidi()">goi di</a>

</FORM>
</body>
</html>
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Xin hỏi cách tạo 1 đường LINK có tác dụng SUBMIT 23/04/2008 12:39:28 (+0700) | #4 | 126942
[Avatar]
SuperChicken
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 11/07/2006 18:31:27
Messages: 635
Location: bottom of hell
Offline
[Profile] [PM]
Còn không thì vứt thẳng cái lệnh submit vào chỗ javascript: í, tội chi phải tạo cái function có mỗi 1 dòng vậy smilie
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|