banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Người tìm việc - Việc tìm người Cách trình bày một CV  XML
  [Question]   Cách trình bày một CV 19/04/2008 22:48:11 (+0700) | #1 | 126275
281
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/05/2007 00:22:15
Messages: 228
Offline
[Profile] [PM]
CÁCH TRÌNH BÀY CV


Personal details
Name : Nguyen Thi B
Date of Birth : 19/ 04/ 1975
Age : 33
Home Address :
Home phone :
Hand phone :
Personal Email :
Gender : Female
Marital Status : Married
Citizen of : Vietnam
Position Applied : Project Manager

Career Summary:
Jun 2001 to Oct 2005 Eaton Corporation EATON CORP., San Diego, California
Sr. Software Engineer/Team Leader

Feb 1998 to May 2000 Order Fusion, Inc ORDERFUSION, INC., San Diego, California
Software Engineer

Jun 1998 to Feb 2000 Invensys Powerware INVENSYS POWERWARE, San Diego, California
Software Engineer

Jun 1996 to May 1998 ORINCON, Corp., San Diego, California
Software Engineer

Professional Experience
Jun 2001 to Oct 2005 Eaton Corporation EATON CORP., San Diego, California
Sr. Software Engineer/Team Leader

Duties
- Led the team of 6 in the design, implementation, maintenance, and technical support of multi-platform bundled software for power solution system, which generated annual revenue of over $300 million.
- Developed requirements, analysis and design documentation for multi-platform client-server software that detects, connects and manages SNMP/USB enabled devices. Designed and coded the messaging structures and layer to serve as the sole system communication protocol.
- Managed bug tracking and software problem report system. Directed the team efforts to quickly reproduce, diagnose and provide solutions to related issues.
- Led the re-design, integration, and development of License Key Generator that distributes, translates and stores license keys for various commercial products. Incorporated and encoded license scheme to new software products, enabling software to be securely purchased online and off the shelf.
- Led the design and development of .NET Web Services project that allowed external distributed systems to interact seamlessly with corporate power meters and devices. Introduced technology to development group by creating proof-of-concept of system for production workflow process.
- Interviewed and trained new hire developers/test technicians to work effectively and efficiently in fast-paced, multi-tasking environment fast-paced, multi-tasking environment.

Project involved: (if you have)
Name of Project: gsfhgha
Description of Project:hjlajfah
Programming language: Java, ASP,..jgjg
Tools:
Database:
Position:
Number of member in the project: 10-or 2 or alone

Achievements:
Hfhlhhfahflahl ( if you have )

Feb 1998 to May 2000 Order Fusion, Inc ORDERFUSION, INC., San Diego, California
Software Engineer

Duties
- Analyzed and documented migration strategy to convert Enterprise B2B e-commerce software suite built with Apple WebObjects) to Java platform. Heavily involved in the code-level conversion process to translate project framework source code, design patterns and GUI layer from Objective-C to Java.
- Converted over 40 enterprise foundation classes from Objective-C to Java. Redesigned and rebuilt 25% of software application suite GUI in Java/Swing. Modified data structures and design patterns; and integrated converted code to n-tier project package.
- Researched, acquired and configured complete new set of software tools (IDE, source code control, profiler, automatic test equipment, build/install tools) for Java development staff. Interviewed and helped select candidates (developers and manager) to build up high-performance Java team.
- Designed and implemented Java Error Logging library, which became the error handling foundation for all OrderFusion Java projects.

Project involved: ( if you have )
Name of Project: gsfhgha
Description of Project:hjlajfah
Programming language: Java, ASP,..jgjg
Tools:
Database:
Position:
Number of member in the project: 10-or 2 or alone

Achievements:
Hfhlhhfahflahl ( if you have )

Jun 1998 to Feb 2000 Invensys Powerware INVENSYS POWERWARE, San Diego, California
Software Engineer

Duties

Developed Windows and Web applications for enterprise power management software. Managed software release, technical support, and bug tracking system.
Designed and implemented MFC/Java/Swing GUI for commercial and OEM software.
Projects included power management software for Uninterruptible Power System, and Compaq Web Enterprise Power Management System.
Developed a brand-new version of interactive web-based power management application for OEM customer using Java and Servlet technology. Designed and implemented an efficient communication and data access mechanism between web presentation layer and middleware service layer.
Fixed bugs and enhanced features of OEM software (written in C, C++, and Java) running on different platforms (Unix, Windows, NetWare, and OS/2).
Served as technical support contact between OEM clients and development staff.

Jun 1996 to May 1998 ORINCON, Corp., San Diego, California

Software Engineer

Duties

Coded, tested and documented signal/image processing applications running on various OS's including Mac, Windows, and different flavors of Unix).
Managed the entire process of software configuration and software release.
Served as main technical support contact for Orincon's most profitable product.
Developed over 25 modules of high speed digital image/signal processing architecture for data acquisition and post processing of large video/image files.
Integrated software modules and demos into technical proposals that helped win sub-contracts worth over $2 million from Raytheon, NASA, and Texas Instruments.
Converted application GUIs from UNIX (written in C) to Windows environment (MFC/Visual C++) as part of the multi-platform project. Profiled and benchmarked sub-systems, leading to optimization process and implementation that increased system performance by 25%.
Served as liaison between internal development staff and external clients for technical support. Coordinated staff efforts and enforced the 48-hour response time policy to customer satisfaction.


Project involved: ( if you have )
Name of Project: gsfhgha
Description of Project:hjlajfah
Programming language: Java, ASP,..jgjg
Tools:
Database:
Position:
Number of member in the project: 10-or 2 or alone

Achievements:
Hfhlhhfahflahl ( if you have )

Academic
1997 to 2000 Bachelor Degree of Computer Science
University of California, San Diego

Professional Developement
Operating system: Windows, Linux…
Database: Oracle/SQL
Programming languages (Web programming) : Java, PHP, ASP, C#, Visual basic,
ERP: SAP…
Networking: LAN, WAN, TCP, CDMA…
Web server: IIS, Apache
Multimedia Photoshop, Corel, Dream weaver, MS Frontpage…

Skills
Management skills.
Leadership skills.
Advance English skills
Presentation skills
Consulting skills
Negotiation skills

Remuneration
Current salary : 1800$ Net
Expected salary : 2100$ Net[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Cách trình bày một CV 20/04/2008 15:08:19 (+0700) | #2 | 126417
Mr.Khoai
Moderator

Joined: 27/06/2006 01:55:07
Messages: 954
Offline
[Profile] [PM]
Lý thú,

Trong CV (hoặc resume) của khoai có vài cái chắc chắn sẽ không có:


1. Ngày tháng năm sinh. Tuổi tác ngày sinh không phải là yếu tố xét duyệt.

2. Thông tin cá nhân và địa chỉ liên lạc. Chỉ có email và số điện thoại. Lưu ý là email phải đàng hoàng, gọn, dễ đọc và dễ nhớ là tốt nhất.

3. Lương hiện tại không cần/nên đưa ra làm gì. Mức lương đòi hỏi thì nên có

4. Thông tin về học vấn nên để trên đầu vì nó ngắn gọn, và "có giá"

5. Đoạn "Skills" là không cần thiết, vì nó không nói lên được gì cả.

6. Professional experience nên để ngắn gọn. Không cần trình bày quá chi tiết làm gì. Chỉ nên nêu ra thời gian làm (1,2, hay 5 năm) và một hoặc vài điểm nổi bật nhất cho từng việc là được.

Vài suy nghĩ cá nhân khi viết CV/resume:

- Chú ý là cái CV (hoặc resume) không phải để xin việc, mà là để được gọi đi nói chuyện. Nếu một cái CV có đủ hết thông tin cá nhân thì người ta không có lý do để gọi mình nói chuyện. Và CV kiểu đó thì có lẽ không ai đọc cả.

- Thời gian trung bình cho một CV/resume là khoảng 10 đến 15 giây. Nếu trong 10 đến 15 giây đó CV của mình không có điểm gì nổi bật thì sẽ bị vào thùng rác.

- Soft copy (word hay tốt hơn là pdf) trên màn hình máy tính chỉ hiển thị khoảng 1/3 hoặc 1/2 trang đầu tiên. Phải tạo ấn tượng ngay trong khoảng này. Phần đầu và phần cuối của CV là quan trọng nhất.

- Kiểm tra chính tả. Nhờ người khác đọc lại. CV/resume mà sai chính tả thì "mắc cỡ" lắm.

- Cuối cùng: CV/resume mang tính cá nhân. Không nhất thiết phải đi theo khuôn mẫu. Nếu chưa quen thì tìm một mẫu nào hợp ý, vừa với ngành nghề mà noi theo. Nếu đã quen rồi thì có thể tự trình bày lại cho thích hợp.

Vài ý kiến,
khoai
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Cách trình bày một CV 21/04/2008 09:50:59 (+0700) | #3 | 126546
281
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/05/2007 00:22:15
Messages: 228
Offline
[Profile] [PM]

Mr.Khoai wrote:
Lý thú,

Trong CV (hoặc resume) của khoai có vài cái chắc chắn sẽ không có:


1. Ngày tháng năm sinh. Tuổi tác ngày sinh không phải là yếu tố xét duyệt. 

Không đúng, tuổi tác đôi khi cũng là một yếu tố quan trọng trong tuyển dụng. Có những việc chỉ thích hợp với người lớn tuổi và có những việc chỉ thích hợp với người trẻ. Không có lý do gì để dấu tuổi của mình.

2. Thông tin cá nhân và địa chỉ liên lạc. Chỉ có email và số điện thoại. Lưu ý là email phải đàng hoàng, gọn, dễ đọc và dễ nhớ là tốt nhất. 

Tại sao phải dấu giếm địa chỉ liên lạc? Đôi khi location cũng là yếu tố ưu tiên cho việc tuyển dụng. Thí dụ một vị trí có location là ở Vũng Tàu. Nếu có 2 ứng viên ngang nhau thì người ở Vũng Tàu sẽ được ưu tiên hơn người ở Tp.HCM.

3. Lương hiện tại không cần/nên đưa ra làm gì. Mức lương đòi hỏi thì nên có 

Lương hiện tại vẫn cần, vì mức lương cũng là một tham số để đánh giá hoặc suy xét tính trung thực của một CV. Không cần phải dấu giếm vì nhà tuyển dụng thường có những phương pháp để thu thập được thông tin này.

4. Thông tin về học vấn nên để trên đầu vì nó ngắn gọn, và "có giá" 

Kinh nghiệm làm việc vẫn quan trọng và có giá hơn.

5. Đoạn "Skills" là không cần thiết, vì nó không nói lên được gì cả. 

Tại sao không? Nó thể hiện lòng tự tin của bạn ở các kỹ năng nào.

Code:
6. Professional experience nên để ngắn gọn. Không cần trình bày quá chi tiết làm gì. Chỉ nên nêu ra thời gian làm (1,2, hay 5 năm) và một hoặc vài điểm nổi bật nhất cho từng việc là được.

Trình bày chi tiết là thể hiện mình biết rõ việc mình đã làm và đang làm. Chỉ nêu thời gian làm việc thì không nói được gì.
Thí dụ khi vị trí cần tuyển là Sales Manager cho SAP/ERP. Thì những CV trình bày rõ ràng các kinh nghiệm, nhiệm vụ trong việc triển khai SAP/ERP hoặc Oracle/ERP sẽ có mức độ ưu tiên cao hơn so với những ứng viên chỉ ghi ngắn gọn là có 2,3 năm kinh nghiệm đối với ERP.

Vài suy nghĩ cá nhân khi viết CV/resume:

- Chú ý là cái CV (hoặc resume) không phải để xin việc, mà là để được gọi đi nói chuyện. Nếu một cái CV có đủ hết thông tin cá nhân thì người ta không có lý do để gọi mình nói chuyện. Và CV kiểu đó thì có lẽ không ai đọc cả. 

Hoàn toàn ngược lại, những CV sơ sài thường sẽ bị loại bỏ đầu tiên. Tuy nhiên các nhà tuyển dụng cũng có chú ý đến điều sau:
Good candidate - Bad CV
Bad CV - Good Interview
Good Candidate - Bad Interview
Bad Candidate - Good Interview
Nhưng Good Candidate - Good CV - Good Interview đương nhiên sẽ có độ ưu tiên cao hơn

- Thời gian trung bình cho một CV/resume là khoảng 10 đến 15 giây. Nếu trong 10 đến 15 giây đó CV của mình không có điểm gì nổi bật thì sẽ bị vào thùng rác.

- Soft copy (word hay tốt hơn là pdf) trên màn hình máy tính chỉ hiển thị khoảng 1/3 hoặc 1/2 trang đầu tiên. Phải tạo ấn tượng ngay trong khoảng này. Phần đầu và phần cuối của CV là quan trọng nhất. Không biết những suy nghĩ cá nhân này của Khoai là dựa trên góc nhìn của một ứng viên hay là góc nhìn của một nhà tuyển dụng?

thân mến.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Cách trình bày một CV 21/04/2008 19:21:43 (+0700) | #4 | 126633
Mr.Khoai
Moderator

Joined: 27/06/2006 01:55:07
Messages: 954
Offline
[Profile] [PM]
Chào 281,

Khoai đã nhìn ở cả 2 góc độ: Một người đi xin việc, và một người ngồi đọc CV/resume cũng như phỏng vấn.

281 wrote:
Không đúng, tuổi tác đôi khi cũng là một yếu tố quan trọng trong tuyển dụng. Có những việc chỉ thích hợp với người lớn tuổi và có những việc chỉ thích hợp với người trẻ. Không có lý do gì để dấu tuổi của mình. 

Chính xác. Có việc đòi hỏi yêu cầu về tuổi tác. Do đó khi đăng việc, ta phải đăng luôn các đòi hỏi này. Người nào nạp đơn nghĩa là tự nhận mình đủ "tuổi". Nếu job description không có yêu cầu tuổi tác nghĩa là công việc này không bị ảnh hưởng bởi tuổi tác.

281 wrote:
Tại sao phải dấu giếm địa chỉ liên lạc? Đôi khi location cũng là yếu tố ưu tiên cho việc tuyển dụng. Thí dụ một vị trí có location là ở Vũng Tàu. Nếu có 2 ứng viên ngang nhau thì người ở Vũng Tàu sẽ được ưu tiên hơn người ở Tp.HCM.  

khoai không dấu địa chỉ liên lạc. Nếu công ty có yêu cầu, có thể liên lạc bằng điện thoại hoặc email để lấy điạ chỉ nhà của khoai. Không có lý do gì cho một công ty nào biết khoai ở đâu cả. Có lẽ quan điểm mỗi người mỗi khác.

281 wrote:
Lương hiện tại vẫn cần, vì mức lương cũng là một tham số để đánh giá hoặc suy xét tính trung thực của một CV. Không cần phải dấu giếm vì nhà tuyển dụng thường có những phương pháp để thu thập được thông tin này.  

Lần nữa, khoai không có ý giấu diếm. Lương hiện tại là thông tin cá nhân, không có lý do để cho biết. Nếu cần thiết có thể liên lạc với khoai, khoai có thể cung cấp thông tin nếu thấy hợp lý.

Phần thông tin học vấn hoặc kinh nghiệm làm việc quan trọng hơn thì đó là tùy người. Nếu một người tự tin với kinh nghiệm thật tế thì có thể bỏ luôn phần học vấn smilie

Đoạn skills khoai nói không cần thiết lý do là đó chỉ là những từ ngữ chung chung. Các skills kể trên ai cũng có. Có tốt hay không lại là việc khác. Cái đó không thể liệt kê trong CV được.

Đúng là đoạn professional experience liệt kê càng chi tiết thì càng có hiệu quả. Nhưng mà cá nhân khoai thấy đống chi tiết đó chỉ làm cho người đọc "lờ" đi mà thôi. Thử nghĩ một ngày một người recruiter đọc bao nhiêu cái CV/resume? và có bao nhiêu người đọc CV như đọc truyện? bao nhiêu người đọc như xem báo?

CV/Resume là chuyện muôn thuở, thiết kế/trình bày thế nào là tùy vào: cá nhân + công việc + người recruiter, thì mới có thể xác định hiệu quả. khoai chỉ nêu ra một cái nhìn khác.

khoai

PS: Ngắn gọn và sơ sài là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Cách trình bày một CV 23/04/2008 01:26:34 (+0700) | #5 | 126850
[Avatar]
enn3exlibs
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 10/12/2006 16:54:02
Messages: 243
Location: bluesun
Offline
[Profile] [PM]
Với một sinh viên mới tốt nghiệp thì không có nhiều thông tin để gây ấn tượng đối với nhà tuyển dụng ngoài tấm bằng đại học, trong trường hợp này theo các bạn thì cv nên trình bày như thế nào?


[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Cách trình bày một CV 23/04/2008 06:38:12 (+0700) | #6 | 126892
ninhkieudistrict
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 05/04/2008 00:53:42
Messages: 46
Offline
[Profile] [PM]
Các bác cho em xin luôn cái mẫu CV tiếng Việt. Có thể thì cho em xin luôn một ít lời khuyên xương máu về việc đi xin việc làm.

Cảm ơn.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Cách trình bày một CV 23/04/2008 10:15:51 (+0700) | #7 | 126922
mR.Bi
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/03/2006 13:17:49
Messages: 812
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
Đây là cái CV của tôi viết vào năm 2006, thực chất thì CV hiện nay cấu trúc cũng tương tự, chỉ khác là thêm bớt vài thứ quan trọng và không, mọi người xem góp ý cho cái CV này đc hoàn thiện hơn. Tên Cty, địa chỉ liên lạc, email và vài thông tin cá nhân được thay đổi, ngoài ra vẫn để nguyên.


--------------------------------------------------------------------------------------------
Mr.Bi

ĐT: 0976 123456
Email: mR.Bi@hvaonline.net


-Áp dụng những kinh nghiệm, kĩ năng trong Công Nghệ Thông Tin
-Nâng cao trình độ quản lí, và phương thức làm việc theo nhóm, làm việc độc lập với áp lực cao.

Bằng Cấp

-2004: Đại học abc thành phố Hồ Chí Minh.
-2005-2006: Chứng chỉ A, B, C tại ..........
Tiếng Anh

-Trình độ X.

Tóm tắt quá trình làm việc

Trợ giảng( 2005-2006) Trung tâm đào tạo quản trị mạng XXX .
www.school..net
-Hướng dẫn học viên sử dụng sách, phần mềm và phương tiện dùng cho bài học.
-Dạy khi giáo viên chính bận, không có điều kiện đến Trung tâm.

Quản trị viên( 2004-2006)
www.cde.com ( Diễn đàn công nghệ thông tin )

-Giới thiệu sinh viên và những ai yêu thích máy tính đến diễn đàn, kêu gọi những thành viên có kiến thức tốt về công nghệ thông tin vào đội ngũ quản lí.
-Thúc đẩy thành viên hoạt đông tích cực và đảm bảo sự phát triển đồng đều giữa các diễn đàn con với nhau.
-Duy trì và quản lí cơ sở dữ liệu của diễn đàn.

Quản trị web ( 2005-2006)
ww.def.com (Phát triển, gia công và phân phối phần mềm qua mạng Internet).
-Quản lí tất cả tài khoản đã đăng kí tại trang web www.def.com.
-Quản lí và bảo mật máy chủ web sử dụng Linux, Apache, MySql, php, Iptable, ModSecurity…

Khả năng:

-Hiểu biết về các giao thức mạng, biết cách để cài đặt và bảo mật chúng.
-Trên 4 năm kinh nghiệm cài đặt, cấu hình và quản trị mạng sử dụng Windows server 2000 và Windows server 2003.
-1 năm kinh nghiệm vững vàng cài đặt, cấu hình, quản trị,nâng cấp, thực thi bảo mật máy chủ web: IIS, URL scan, ISA server 2004 và Exchange server 2004, hệ thống thuần Microsoft.
-Trên 1 năm kinh nghiệm cài đặt và quản trị tường lửa : ISAserver 2004 của Microsofts, Cisco PIX Firewall của Cisco, và Checkpoint FW-1, FW-2 của Checkpoint.
-1 năm kinh nghiệm quản trị và bảo mật các dịch vụ web: Apache, MySql, php, Modsecurity….
-5 tháng kinh nghiệm với Redhat Linux và Fedora core.

Mức lương yêu cầu
-xx$/tháng

Kế hoạch sắp tới

-Lấy bằng ..........

Tóm tắt bản thân

-Năm sinh: 1986
-Tình trạng: Độc thân
-Địa chỉ: …………………………., TP Hồ Chí Minh.

-Tôi xin cam kết rằng tất cả thông tin trên đây hoàn toàn đúng sự thật, không che giấu và bịa đặt
Ngày 27 tháng 9 năm 2006
Mr.bi
All of my life I have lived by a code and the code is simple: "honour your parent, love your woman and defend your children"
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Cách trình bày một CV 23/04/2008 10:24:41 (+0700) | #8 | 126924
nbthanh
HVA Friend

Joined: 21/12/2001 14:51:51
Messages: 429
Offline
[Profile] [PM]
@281: trên thực tế không phải riêng ngành CNTT, và tất cả các ngành đều vậy: ở các vị trí có nhiều người nộp đơn thì các sếp chỉ lướt qua 1 CV khoảng vài chục giây là cùng (nếu mà CV đến được tay sếp).

Tuy nhiên, các sếp thì một là sẽ đọc CV giấy, hai là màn hình của các sếp khá to và độ phân giải cao. Nên cũng không cần "dồn nén" vào 1/2 hay 1/3 page đâu smilie

Ngoài ra, nếu trang đầu không tóm lượt được hết những ý chính thì hoàn toàn có thể bỏ trống 1/2 hay thậm chí 2/3 trang đầu, mang những phần nổi bật nhất để gọn trong 1 trang thứ 2. Lý do: quá trình lật từ bang 1 sang page 2 chỉ tốn có 1-2 giây, nhiều sếp sẽ sẵn lòng lật ngay nếu thấy rõ là trang 1 mình cố ý chừa trắng để thông tin nằm gọn trong 1 trang sau (dĩ nhiên trang 1 dù thông tin ít, nhưng cũng phải dùng font chữ dễ đọc, canh lề ngay ngắn để sếp còn có hứng lật tiếp qua trang 2).

Thông tin cá nhân có thể để hoặc không để, tùy mình. Nhưng ít nhất phải có tên, số ĐT và email liên lạc (website cá nhân nếu cần thiết, ví dụ như apply vào các vị trí như lập trình web, web design, grahics design...).
Và không cần thiết phải để cả năm sinh lẫn số tuổi --> có năm sinh rồi thì để số tuổi chi nữa!!!

Giới tính: có thể để nếu như apply vào cty nước ngoài. Cty VN thì 90% trường hợp nhìn tên là biết giới tính rồi còn gì smilie

Tình trạng hôn nhân: chỉ để khi vị trí có thể đòi hỏi bạn phải đi công tác nhiều (ví dụ người chưa có gia đình sẽ dễ đi công tác dài ngày hơn là người có gia đình rồi). Còn không thì không nên để.

Dân tộc, tôn giáo: không để!

Mức lương hiện tại/Mức lương mong muốn: trừ khi mẩu đăng tuyển người cho ghi rõ, còn không thì bạn cũng không nên để.

Dĩ nhiên bạn có thể có lý do của bạn để đưa các thông tin này vào. Tuy nhiên cũng cần phải cân nhắc để lược bỏ những thông tin không thật sự cần thiết để dành chỗ cho các thông tin quan trọng hơn.

Học vấn, bằng cấp: thường là ngắn, nên lên trên, gần với phần thông tin cá nhân ==> vừa vặn trong 1 trang đầu, tránh trang đầu bị trống nhiều quá, và cũng tránh phải kéo thêm 1 trang.
Lý do: thường phần bắt đầu của 1 mục lớn nên để riêng ra 1 trang, chứ nếu mà phần A bắt đầu từ giữa trang 1, kéo dài tới giữa trang 2, và tiếp theo là phần B bắt đầu từ giữa trang 2...thì rất không nên! Do vậy, nếu phần thông tin cá nhân và học vấn, bằng cấo ghép lại vừa vặn 1 trang thì có thể để trong trang đầu tiên (dĩ nhiên không bắt buộc là phải Thông tin cá nhân + học vấn cho vừa trang đầu tiên, ví dụ như Thông tin cá nhân + những skill nổi bật của bạn mà vừa trang thì cũng có thể để ở trang 1).
Ly do "đằng sau": khi in ra giấy, có nhiều trường hợp CV của bạn được in ở 2 mặt giấy, hoặc được "rứt bỏ" 1 số section không quan trọng đối với sếp. Do vậy nếu mà 1 mục lớn bắt đầu từ đầu trang thì sẽ dễ in, dễ đọc, ít phải lật và dễ theo dõi hơn.

Career Summary và Experience nên ghép lại làm 1 phần, vì:
- để 2 phần "mất công" người đọc phải đọc 2 section
- thường nhà tuyển dụng chỉ quan tâm nhất tới 1-2 công việc gần nhất của bạn, và khi đọc summary (1-2 dòng) họ sẽ muốn biết ngay cụ thể bạn làm gì --> nếu nhà tuyển dụng phải đi tìm cái phần đó ở 1 section khác thì CV bạn "mất điểm".

Ở đây bạn apply vào vị trí Project Manager, thì phần Project Involved bạn nên để riêng thành 1 phậc (Phụ lục chẳng hạn). Vì với vị trí quản lý, những cái như: công nghệ, phatform, database...không phải là cái "ăn điểm", mà phần ăn điểm là phần role của bạn trong project, bạn đã làm được gì, nếu bạn quản lý hoặc lead project đó thì kinh nghiệm, cách làm việc của bạn trong việc lead/quản lý như thế nào.
==> tùy vào vị trí bạn apply mà "deco" phần kinh nghiệm cho hợp lý

Phần skill và Professional Developement cũng thế: không phải cứ nhiều và dài là tốt. Quan trọng là phải tập trung và xoáy vào những skill mà vị trí cần.

P/S: ý kiến của tôi đứng trên phương diện 1 nhà tuyển dụng (cty về CNTT). Tôi có kinh nghiệm vài năm đã và đang làm ở vị trí Project Lead/Project Manager và từng duyệt qua hơn trăm CV của những ứng cử viên nộp vào cty.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Cách trình bày một CV 23/04/2008 12:23:54 (+0700) | #9 | 126939
[Avatar]
SuperChicken
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 11/07/2006 18:31:27
Messages: 635
Location: bottom of hell
Offline
[Profile] [PM]
Tui vừa đi làm được 2 năm nhưng lại được ở cả 2 vị trí, nộp CV và ... đọc CV :p
Cái CV đầu tiên của tui thì cũng mượn từ thằng bạn, lúc đó chưa ra trường, nên chỉ ghi những skill cơ bản như có kinh nghiệm sử dụng Visual Studio (lúc đó còn xài VC6), Oracle,...
Còn khi đọc CV, theo như ở cty của tui thì CV được fwd qua cho team leader (thực chất thì gần giống như manager luôn rồi), leader đọc xong thì chọn người để phỏng vấn. Số CV nộp qua cty tui cũng không nhiều lắm nên hầu như các CV đều được đọc ... kỹ smilie
Về phần skill thì tui không đồng ý với Mr.Khoai, phần đó sao lại ko quan trọng nhỉ, nó giúp recruiter quyết định xem bạn có thích hợp với vị trí ứng cử hay không chứ (nhưng tất nhiên ko nên để dài quá và liệt kê cả những thứ nhỏ nhặt vào). Cá nhân tui thấy chỗ skill còn quan trọng hơn cả về thông tin học vấn (vì đa số các CV đều giống nhau chỗ thông tin học vấn, đó là tốt nghiệp ĐH XYZ).
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Cách trình bày một CV 23/04/2008 20:56:47 (+0700) | #10 | 126985
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]
Kinh nghiệm và cảm nhận của cá nhân tớ về CV có 5 điểm quan trọng như sau:

- Cần ngắn gọn và rõ ràng. Không nên đưa vào những thứ linh tinh và mập mờ (vì nó làm rối các tiêu điểm quan trọng).

- Cần trung thực và cụ thể. Không nên đánh bóng quá mức (vì nó sẽ lộ ra khá rõ).

- Cần trực tiếp liên quan đến công việc muốn được tuyển. Không nên liệt kê những thứ ít hoặc không liên quan (vì nó khiến cho người duyệt CV sẽ nản).

- Cần ngôn ngữ chuẩn xác. Không nên dính lỗi chính tả hoặc câu cú què cụt dù công việc muốn tuyển là một công việc không cần đến văn chương, ý tứ (vì nó thể hiện sự cẩn thận và tôn trọng người đọc).

- Cần cập nhật. Không nên liệt những công việc và hoạt động quá nhiều tháng / năm trước đây nếu chúng không thật sự hỗ trợ tinh thần và mục đích xin việc hiện tại (vì nó có thể dẫn dắt đến những ngộ nhận về kinh nghiệm và khả năng một cách không cần thiết).

Thân mến.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Cách trình bày một CV 24/04/2008 02:30:00 (+0700) | #11 | 127093
StarGhost
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/03/2005 20:34:22
Messages: 662
Location: The Queen
Offline
[Profile] [PM]
Vài ý kiến:
- CV không phải chỉ dùng cho mục đích xin việc.
- Tại nhiều nơi (ở cấp độ quốc gia) người ta recommend mẫu CV riêng để tiện việc lướt.
- CV cũng có nhiều chuẩn viết, trong đó kiểu ngắn gọn súc tích chỉ là một, và có kiểu viết gần giống essay cũng là một chuẩn thường được sử dụng đối với người không nhiều thành tích (và cho thấy là khá hiệu quả chứ không phải thừa). Tất nhiên vẫn đòi hỏi rõ ràng, chính xác và cụ thể.
- Từ ý thứ nhất: các thông tin cá nhân đôi khi rất quan trọng, chứ không phải là không liên quan đến công việc, một số tổ chức còn yêu cầu ghi vắn tắt một số sở thích của mình vào CV.
- CV đối với những người nhiều thành tích, e.g., professionals, thì không có gì trở ngại nhiều, nhưng nó thực sự quan trọng đối với những người mới vào ngành, vì vậy tốt nhất có gì cứ liệt kê hết (trong khoảng 2 trang), theo thứ tự từ most significant.
Mind your thought.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Cách trình bày một CV 22/05/2008 13:51:49 (+0700) | #12 | 132033
channhua
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 18/07/2003 04:49:28
Messages: 338
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Lúc trước xin việc mới ra trường không có kinh nghiệm gì nhiều, lấy 1 mẫu CV mẫu điền vào, chỗ nào cũng điền điền hoài mà thấy tờ giấy nó trống trơn, ngày tháng đẻ, status, ...điền tất, rồi nhìn lại chỗ kinh nghiệm cái tiêu đề còn to hơn cái dòng kinh nghiệm bé xíu mình nữa, cố gắng sao cho vừa đầy 1 tờ giấy A4 cho đẹp.

Sau này đi làm, kinh nghiệm lặt vặt tùm lum, điền vào thì mang theo một mớ lòng tong, chả ăn nhập gì của mấy nhà tuyển dụng. Bèn cắt bớt, sau này đọc tuyển dụng tiếp lại lấy mấy cái skill phụ điền vào cho đúng yêu cầu nhà tuyển dụng. Thành ra mình nghĩ cái nào biết liệt kê ra không thừa, nếu mà hồi xưa đá banh đoạt cúp vô địch giải sinh viên toàn thành listed vào có khi gặp trúng cty máu me bóng đá như FPT hay đại loại như thế, sếp ưu tiên luôn.

Bi giờ đọc lại thấy Mr Khoai có phong cách và cá tính riêng cũng hay. Nhưng mình khoái trình bày gọn gàng và không bao giờ quá 2 trang, thích nhất là gom trong 1 trang A4 không để qua trang 2 mà mà chỉ có 5-7 dòng trở lại.

Mai mốt jobless thì vào đây học hỏi tiếp cách viết Cờ vờ
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Cách trình bày một CV 08/06/2008 23:20:40 (+0700) | #13 | 134676
minhhuy001122
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/09/2007 16:04:32
Messages: 14
Offline
[Profile] [PM]
CV mà điền theo mẩu có sẵn trên mạng là xem như mất điểm vì các mẩu ấy các xếp đã thuộc lòng, các bạn SV mới ra trường nên tự nghĩ ra 1 bố cục mới hoàn toàn cho CV của mình. Chưa có kinh nghiệm thì tập trung vào list những kiến thức học được ở trường, những đề tài đã làm để nộp thầy cô (nên gởi kèm source code). Nên chia CV thành nhiều phần với nhiều tiêu đề nổi bật tương ứng.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Cách trình bày một CV 09/06/2008 05:37:33 (+0700) | #14 | 134698
nbthanh
HVA Friend

Joined: 21/12/2001 14:51:51
Messages: 429
Offline
[Profile] [PM]

minhhuy001122 wrote:
CV mà điền theo mẩu có sẵn trên mạng là xem như mất điểm vì các mẩu ấy các xếp đã thuộc lòng, các bạn SV mới ra trường nên tự nghĩ ra 1 bố cục mới hoàn toàn cho CV của mình. Chưa có kinh nghiệm thì tập trung vào list những kiến thức học được ở trường, những đề tài đã làm để nộp thầy cô (nên gởi kèm source code). Nên chia CV thành nhiều phần với nhiều tiêu đề nổi bật tương ứng. 

Cũng tùy coi mình nộp vào vị trí nào. Nếu mà cty ghi rõ là có tuyển SV mới ra trường thì dùng mẫu có sẵn cũng tốt, vì nó giúp mình điền những thứ cần thiết không lan man, và nó cũng giúp bên cty tập trung đọc vào phần chính luôn.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Cách trình bày một CV 09/06/2008 13:20:00 (+0700) | #15 | 134743
quanlypho
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/07/2006 21:19:20
Messages: 95
Offline
[Profile] [PM]


Contact
Nguyen Thi B - 0987 654321 ( goodOrBad.CV@gmail.com )
Profile
• Firm professional skill, excellent learning ability
• Confident, reliable, high sense of responsibility
• Independence and team work are both good. Able to work under pressure
• Straightforward
• Creative and good at solving problem
Education
Bachelor of Computer Science from Hanoi University of Technology with very good grade (2005)

QUALIFICATIONS
• Information Technology Fundamental Engineer (2004) – Standard Requirement for IT Engineer of Japan
• Cisco Certified Network Associate (2004) - Network basic certificate from Cisco company
• Cisco Certified Network Professional (2005) – Network advanced from Cisco Company
• Security+ certificate (2006) – Information security certified from Comptia
• Cisco Certified Internetwork Expert Security written (2006) – Network Security expert requirement test from Cisco
• Cisco Certified Design Associate (2006) – Network design basic certificate from Cisco
• Beside all, I have joined several course of manufacturing company about their products: Netcontinuum, Websense, Veritas, Juniper…

WORKING EXPERIENCE
2005-2008: FPT Information System Company, Infrastructure Center: Consultant Expert, Integrated Team leader:
• Consult for about 10 companies, including enterprises, securities companies, banks
• Design and deploy information system for about 10 securities companies
• Write security policy for banks, Ministry of Finance
• Write proposals for several international projects
• Design and deploy information system for Hanoi Securities Trading Center
• Design and deploy information security system for State Bank of Vietnam
• Monitor and Optimize for information system of State Bank of Vietnam
• Instruct and train 3 fresh engineers
• Develop services for the Business Unit I work

2005: Part time job – R&D Center of College of Technology, Vietnam National University:
• Write security software use PKI for anti ARP attack

2004: Part time job – Viteco company of VTC coop:
• Design electronic circuit, code for micro chip

2003: Part time job – Fis of FPT Coop:
• Program software with C/C++, Java

TECHNICAL SKILLS
• Design network, security, server system from small to large scale: LAN, WAN, MAN, DR, SAN, Firewall, VPN, IDS/IPS, NAC, anti-X…
• Create and monitor security policy for financial organization: security policy, security guide, security monitoring
• Implement network and security solution with product of Cisco, Nokia, Checkpoint, Juniper and ISS…
• Knowledge in detail about application protocol: esmtp, smtp, ftp, web, sqlnet, ntp, microsoft share files…, can inspect and detect problem of system through data flow
• Knowledge about operating systems: Windows, Linux and databases: MySQL, MS SQL Server, MS Access

LANGUAGES
• English: good, especially reading

INTERESTS
• Movies, reading
• Travelling, I have gone to Australia, France, Italy, Belgium
• E-commerce

OTHER ACTIVITIES
• Monitor of Class of Information Communication Technology
• Active member of Back Khoa English Club
• Third prize of English Olympic for student
• Vice-monitor during high school
• City prizes for Mathematic, Physics, Geography


[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cách trình bày một CV 01/03/2012 23:11:38 (+0700) | #16 | 256545
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
- Các bạn thường dùng CV hay Resume?
- Khi gõ xong, mọi người đặt tên file là gì?
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cách trình bày một CV 02/03/2012 07:21:52 (+0700) | #17 | 256568
[Avatar]
vulehcm
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 21/11/2011 20:37:50
Messages: 46
Offline
[Profile] [PM]
quanta : Đặt tên file dạng Ho ten - Email là tốt nhất. Ví dụ "Vule - vule_hcm@yahoo.com"
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cách trình bày một CV 02/03/2012 10:11:43 (+0700) | #18 | 256619
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

vulehcm wrote:
quanta : Đặt tên file dạng Ho ten - Email là tốt nhất. Ví dụ "Vule - vule_hcm@yahoo.com

Chắc là chưa nhất đâu. Email thì có trong CV (hoặc thường cũng là địa chỉ đang dùng để gửi CV) rồi, mình nghĩ không cần đưa vào tên file. Như này chắc sẽ tốt hơn:

Vule-Resume-Sysadmin.doc
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cách trình bày một CV 17/06/2012 07:40:14 (+0700) | #19 | 265274
mik_09cntt
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/05/2011 08:53:27
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
This post is set hidden by a moderator because it may be violating forum's guideline or it needs modification before setting visible to members.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cách trình bày một CV 03/12/2013 03:30:40 (+0700) | #20 | 279133
[Avatar]
luoi_doc_sach
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/11/2007 18:17:00
Messages: 75
Location: thiên đàng
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!] [MSN] [ICQ]
Dear các bác

Mọi người cho mình hỏi cái này nhé.
Ví dụ mình nộp vào vị trí C++ linux application developer

Trong những dự án mình làm ở cty cũ (vài năm ) thì có cả về database( postgre sql), rồi mã hoá, android, v.v...

Lúc đầu mình định làm 1 cái tóm tắt về các dự án đã làm kiểu như này

- Dự án Postgre SQL Performance (Từ 02/2012 đến 04/2012):
 Mô tả về dự án: xxxxx
 Cơ sở dữ liệu: Postgre SQL
 Hệ điều hành: Centos
 Vị trí: Lập trình
 Số thành viên tham gia dự án: 2

Tương tự cho các dự án khác.
Mà thấy vậy thì nhiều quá, có nên bỏ bớt đi không ?
Mình thì định là bỏ đi những cái mình cảm thấy ko quan trọng, không liên quan lắm đế công việc apply vào
Ví dụ (Postgre sql)

dự án nếu ko liên quan, nhưng mà quan trọng thì sẽ để lại.


Mọi người cho ý kiến nhé
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
4 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|