banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Người tìm việc - Việc tìm người Quy định việc gởi bài trong phân mục "Tìm việc - Tìm người"  XML
  [Question]   Quy định việc gởi bài trong phân mục "Tìm việc - Tìm người" 21/02/2008 18:29:10 (+0700) | #1 | 115826
quanlytruong
Administrator

Joined: 01/01/2001 19:49:46
Messages: 204
Offline
[Profile] [PM]
Bạn cần lưu ý các điểm sau trước khi gởi bài trong phân mục này:

1) Bài gởi phải trực tiếp liên quan đến việc "tìm việc" hoặc "tìm người" trong khuôn khổ ngành CNTT và bảo mật. Các thảo luận, đăng tải không liên quan đến hai việc chính ở trên và thuộc ngành CNTT sẽ bị hủy bỏ.


2) Nếu gởi bài cho mục đích tìm việc, bạn cần cung cấp các thông tin tối thiểu:

- Khả năng, sở trường của bạn.
- Số năm, tháng kinh nghiệm.
- Phương thức liên lạc (e-mail, điện thoại... )


3) Nếu gởi bài cho mục đích tìm người, bạn cần cung cấp các thông tin tối thiểu:

- Loại công việc đang cần người.
- Các yêu cầu tổng quát.
- Phương thức liên lạc (e-mail, điện thoại... )


4) Các bài đăng gởi què cụt, thiếu thông tin, thiếu trách nhiệm trong nội dung sẽ bị hủy bỏ mà không cần thông báo.


5) HVA không chịu trách nhiệm cho bất cứ vấn đề nào liên quan đến thông tin cá nhân được đăng trên diễn đàn (e-mail, điện thoại, tên tuổi... )


6) Hồi báo trong chủ đề tìm việc / tìm người nếu như vị trí đã đóng (người đã tìm được việc và việc đã tìm được người).


BQT HVA.
[Locked] [Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|