banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông tin về các địa chỉ và tài liệu hữu ích [Chủ đề] U3 USB Stick (In-)Security  XML
  [Question]   [Chủ đề] U3 USB Stick (In-)Security 16/02/2008 06:55:42 (+0700) | #1 | 114878
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]

Martin Suess wrote:


USB Sticks with the U3 feature threaten the security of workstations and the enterprise infrastructure.
A technical analysis about the U3 technology on USB sticks and mitigation approaches for personal usage as well as enterprises.Introduction
USB memory sticks can be found almost everywhere. Today, they can be seen as the replacement for floppydisks, ZIP-drives and all that kind of media. Nearly unnoticed, many of todays memory sticks contain the two characters "U3" in a symbol on the backside. Where is the difference to the old fashioned USB sticks? Do they bear any risks?

The U3 Technology A U3 USB Stick is a normal USB memory stick on first sight. Additionally it emulates a CD ROM drive with around 6MB of space. Any computer will recognize a USB disk drive and a USB CD ROM drive when this stick is plugged in. The U3 technology was developed by U3 [1], a joint venture of SanDisk and other memory vendors. U3 was created to be able to have Windows applications and their configurations always ready to run from a USB stick.

Applications which are enabled to run from a USB stick are called "Portable Applications". The U3 capable USB sticks contain a LaunchPad.zip, a LaunchU3.exe and an autorun.inf file. When the stick is plugged in, the Windows autostart feature reads the autorun.inf file like on other CD/DVD ROMs and starts the U3 launcher application. The U3 Launchpad
emulates a Windows-like start menu and controls the installation and program start of portable applications. The systems do not have to be modified and the autorun feature for CD/DVD drives is enabled by default on Windows systems. The application which is run by the autostart feature is executed with the current user.
...

 


Hiện tại trên thị trường có bán loại USB có tính năng được diễn tả bên trên. Chúng ta có một ổ usb và một CD/DVD giả lập khi cắm thiết bị usb này vào máy. Bạn tui cũng mua một cái, nên tui search thử thông tin trên google, và thấy bài viết này.
Thông tin bài viết khá dài, tạm thời tui post tài liệu cho bà con coi trước. Có thời gian rảnh, tui sẽ trình bày tiếng Việt sau.
Ứng dụng của thiết bị trên khá nhiều, và người ta có thể lợi dụng tính năng đó để làm nhiều chuyện gây hại lớn.

http://www.csnc.ch/static/download/misc/u3_technology_v1.0.pdf

3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|