banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng vẫn là vấn đề không kết nối internet được  XML
  [Question]   vẫn là vấn đề không kết nối internet được 15/02/2008 10:53:19 (+0700) | #1 | 114780
thanhan78vn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/03/2007 22:18:42
Messages: 112
Offline
[Profile] [PM]
chào các bác!

tớ có 2 máy cùng gắn vô modem adsl vigor 2600 plus (loại 4 port)

máy 1:
192.168.1.7
255.255.255.0
192.168.1.1

máy 2:

192.168.1.9
255.255.255.0
192.168.1.1

---------------
Máy 1 vô internet được nhưng máy 2 chịu
nếu thêm preferred dns server của isp thì máy 2 mới chịu vô

nó bị sao đây các bác?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   vẫn là vấn đề không kết nối internet được 15/02/2008 21:21:53 (+0700) | #2 | 114810
[Avatar]
enn3exlibs
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 10/12/2006 16:54:02
Messages: 243
Location: bluesun
Offline
[Profile] [PM]

thanhan78vn wrote:
chào các bác!

tớ có 2 máy cùng gắn vô modem adsl vigor 2600 plus (loại 4 port)

máy 1:
192.168.1.7
255.255.255.0
192.168.1.1

máy 2:

192.168.1.9
255.255.255.0
192.168.1.1

---------------
Máy 1 vô internet được nhưng máy 2 chịu
nếu thêm preferred dns server của isp thì máy 2 mới chịu vô

nó bị sao đây các bác?
 

Máy 1 có điền địa chỉ của DNS server không?

[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|