banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Hỏi về lập trình C ??  XML
  [Programming]   Hỏi về lập trình C ?? 23/07/2006 06:53:24 (+0700) | #1 | 9176
[Avatar]
anhxa
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/07/2006 20:01:21
Messages: 21
Offline
[Profile] [PM]
Các bác cho em hỏi là bài dưới này sai ở đâu vậy ạ? em mới nhập môn lập trình C nên còn nhiều điều chưa hiểu. Mong các bác chỉ bảo..

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main ()
{ clrscr ();
int a = 5, b = 4, c, m;
float d;

c = a + b;
printf("\na = %d, b = %d, %d + %d = %d", a,b,a,b,c);
printf("\nCho mot so thuc:"); scanf("%f",&d);
printf("\nCho so chu so phan thap phan can in:"); scanf("%d",&m);
int n = log10(d) + m + 2;
printf("\nd = %*.*f", n, m, d);
getch ();
return 0;

Rất cảm ơn các bác !!!!!.......
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về lập trình C ?? 23/07/2006 08:58:58 (+0700) | #2 | 9191
Mr.Khoai
Moderator

Joined: 27/06/2006 01:55:07
Messages: 954
Offline
[Profile] [PM]
Trong code có dùng đoạn: Code:
int n = log10(d) + m + 2;

Bạn xem lại hàm log10 có cần include thêm một header math.h hay không.

Lần sau khi post lỗi về compile error bạn nên cho thêm error message từ compiler, vậy mọi người dễ xem và dễ giúp hơn.

Khoai
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về lập trình C ?? 24/07/2006 05:10:37 (+0700) | #3 | 9388
[Avatar]
K4i
Moderator

Joined: 18/04/2006 09:32:13
Messages: 635
Location: Underground
Offline
[Profile] [PM]
Tiếp ý cảu bác Khoaimi: Đề nghị bạn lần sau thông báo luôn cả chương trình dịch nhé: như Dev-C++, hay TC,... để dễ dàng xác định lỗi.
Ví dụ như trong TC bạn có thể chạy được hàm Code:
clrsrc ();
nhưng trong Dev-C++ nó sẽ báo lỗi ngay.
Còn nữa, câu lệnh Code:
int n = log10(d) + m + 2;

==> nếu bạn định lấy n là phần nguyên của phép tính trên thì bạn phải dùng hàm Code:
floor () // Hàm cắt lấy phần nguyên, có trong math.h

==> câu lệnh lại như sau Code:
int n = flooor (log10 (d) + m + n + 2);


Chú ý là thiếu dấu "}" ở cuối cùng.

PS: Lần sau bạn nên nhét toàn bộ code vào trong thẻ [code] nhé cho dễ đọc.
Sống là để không chết chứ không phải để trở thành anh hùng
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về lập trình C ?? 24/07/2006 23:31:50 (+0700) | #4 | 9587
Mr.Khoai
Moderator

Joined: 27/06/2006 01:55:07
Messages: 954
Offline
[Profile] [PM]

K4i wrote:
Tiếp ý cảu bác Khoaimi:
 

Đính chính lại với K4i là Khoai không phải anh Khoaimi.
Khoai
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về lập trình C ?? 25/07/2006 04:40:22 (+0700) | #5 | 9663
[Avatar]
learn2hack
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/06/2006 16:32:37
Messages: 825
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
mình đã thử test chương trình của bạn và nhận được thông báo lỗi Declaration not allowed here.
tức bạn đã khai báo biến không đúng chỗ, nơi báo lỗi là các chỗ khai báo int a,b,c,m và int n.
trong C, biến khai báo phải đươc khai báo ngay đầu hàm hoặc đầu khối {} và phải khai báo trước khi sử dụng. trong bài của khai báo int a,b,c,m sau hàm clrscr(); nên không được chấp nhận; lệnh khai báo int n; cũng vậy.
để sửa thì bạn chỉ cần khai báo các biến này ở đầu hàm main() là được.
Blog: http://hontap.blogspot.com
Tải phần mềm miễn phí: http://www.taiphanmem.org
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Hỏi về lập trình C ?? 25/07/2006 12:48:47 (+0700) | #6 | 9791
[Avatar]
anhxa
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/07/2006 20:01:21
Messages: 21
Offline
[Profile] [PM]
Cảm ơn các bạn đã góp ý giúp mình. mình đã thử thêm đoạn code
#include <math.h>
và chương trình đã chạy.
Rất cảm ơn các bạn......!!!!!!!!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Hỏi về lập trình C ?? 25/07/2006 21:23:19 (+0700) | #7 | 9848
[Avatar]
anhxa
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/07/2006 20:01:21
Messages: 21
Offline
[Profile] [PM]
Tiện thể các bác choem hỏi thêm về cách sửa đoạn code sau:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define NHAN '*'
#define CHIA '/'
#define CONG '+'
#define TRU '-'
main ()
int x ,y;
char c = getch(); \\Nhân tiện các bác cho em hỏi ý nghĩa dòng code này
switch (c)
{ case NHAN : x *= y; break;
case CHIA : x /= y; break;
case CONG : x += y; break;
case TRU : x -= y; break;
default : printf ("Bug!\n");
exit (1);
}
}

Khi cho chạy thì nó thông báo lỗi là:
Warning NONAME00.CPP 20: Function should return a value

Kính mong các bác giúp em sửa lỗi !!!!.........Thanks.......
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Hỏi về lập trình C ?? 25/07/2006 22:35:15 (+0700) | #8 | 9858
[Avatar]
micropeth
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/06/2006 19:24:58
Messages: 3
Location: Hell
Offline
[Profile] [PM] [Email] [Yahoo!]
Code:
char c = getch();

nghĩa là chương trình dừng lại chờ bạn nhập 1 kí tự (vào c) nếu bộ đệm rỗng, còn ko sẽ trôi qua và c nhận giá trị của kí tự đầu tiên trong bộ đệm.

Khi cho chạy thì nó thông báo lỗi là:
Warning NONAME00.CPP 20: Function should return a value
 

Đó ko phải là lỗi mà là cảnh báo, trình biên dịch của bạn phàn nàn rằng hàm main() NÊN trả về kiểu void. Bạn mặc kệ nó, cứ chạy bt thôi!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Hỏi về lập trình C ?? 26/07/2006 11:50:35 (+0700) | #9 | 10062
[Avatar]
anhxa
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/07/2006 20:01:21
Messages: 21
Offline
[Profile] [PM]
Cảm ơn bạn nhìu...
Nhân tiện cho mình hỏi thêm:
1/ đoạn code sau:

Code:
#include <stdio.h>
 #include <conio.h>
main ()
{ int n, i, s = 0;
  clrscr ();
  printf("\nCho gia tri n = "); scanf("%d", &n);
  for (i = 0; i <= n; i++) s += i;
 printf("\nKet qua: %d", s);
 getch ();
 return 0;
}


Mình không hiểu là tại sao lại phải cần khai báo: Code:
int s = 0;


2/ Các bạn cho mình hỏi ý nghĩa 2 đoạn code sau:

Code:
a += b++

và : Code:
a += ++b

[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về lập trình C ?? 26/07/2006 11:53:11 (+0700) | #10 | 10063
[Avatar]
anhxa
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/07/2006 20:01:21
Messages: 21
Offline
[Profile] [PM]
Chương trình dịch của mình là TC
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Hỏi về lập trình C ?? 26/07/2006 12:16:45 (+0700) | #11 | 10069
[Avatar]
tranvanminh
HVA Friend

Joined: 04/06/2003 06:36:35
Messages: 516
Location: West coast
Offline
[Profile] [PM]

anhxa wrote:
Cảm ơn bạn nhìu...
Nhân tiện cho mình hỏi thêm:
1/ đoạn code sau:

Code:
#include <stdio.h>
 #include <conio.h>
main ()
{ int n, i, s = 0;
  clrscr ();
  printf("\nCho gia tri n = "); scanf("%d", &n);
  for (i = 0; i <= n; i++) s += i;
 printf("\nKet qua: %d", s);
 getch ();
 return 0;
}


Mình không hiểu là tại sao lại phải cần khai báo: Code:
int s = 0;

 


Vì cuối dòng for (i = 0; i <= n; i++) bạn có dùng s += i ,
khúc này cùng nghĩa với s = s + i , từ đây nếu không khai báo int s =0 thì nó sẽ không hiểu s là bao nhiêu để + với i .

Code:
2/ Các bạn cho mình hỏi ý nghĩa 2 đoạn code sau: 
a += b++


a += là cộng cái gì đó (bên phải )cho a (nó cũng giống như câu hỏi đâu trên của bạn )
b++ là cộng thêm 1 cho b sau khi đánh giá .
++b là cộng thêm 1 cho b trước khi đánh giá .[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Hỏi về lập trình C ?? 29/07/2006 00:42:41 (+0700) | #12 | 10697
[Avatar]
anhxa
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/07/2006 20:01:21
Messages: 21
Offline
[Profile] [PM]
Cảm ơn bạn, tiện thể cho mình hỏi luôn đoạn code sau:

Code:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main ()
{ int a = 5, c;
 clrscr ();
 c = a + (----a)++;
 printf("\nKet qua: c = %d",c);
 getch ();
 return 0;
}


Mình không hiểu khi chạy chương trình thì nó lại tính ra được : c = 7
Rất cảm ơn các bạn đã giúp ..... Thanks
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Hỏi về lập trình C ?? 29/07/2006 00:43:07 (+0700) | #13 | 10698
[Avatar]
anhxa
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/07/2006 20:01:21
Messages: 21
Offline
[Profile] [PM]
Cảm ơn bạn, tiện thể cho mình hỏi luôn đoạn code sau:

Code:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main ()
{ int a = 5, c;
 clrscr ();
 c = a + (----a)++;
 printf("\nKet qua: c = %d",c);
 getch ();
 return 0;
}


Mình không hiểu khi chạy chương trình thì nó lại tính ra được : c = 7
Rất cảm ơn các bạn đã giúp ..... Thanks
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Hỏi về lập trình C ?? 29/07/2006 02:49:24 (+0700) | #14 | 10718
[Avatar]
learn2hack
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/06/2006 16:32:37
Messages: 825
Offline
[Profile] [PM] [WWW]

anhxa wrote:

Code:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main ()
{ int a = 5, c;
 clrscr ();
 c = a + (----a)++;
 printf("\nKet qua: c = %d",c);
 getch ();
 return 0;
}

Mình không hiểu khi chạy chương trình thì nó lại tính ra được: c = 7
 


bạn có thể xem lại chương trình được không? mình test thử chương trình thấy báo lỗi tại ++, lỗi là Lvalue required.
theo như mình nghĩ thì các phép toán ++, -- phải được đặt liền (trước hoặc sau) với các biến, chứ không được đặt liền với các toán hạng.
mong bạn xem lại.
mình dùng tc30.
Blog: http://hontap.blogspot.com
Tải phần mềm miễn phí: http://www.taiphanmem.org
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi về lập trình C ?? 29/07/2006 04:20:09 (+0700) | #15 | 10740
[Avatar]
K4i
Moderator

Joined: 18/04/2006 09:32:13
Messages: 635
Location: Underground
Offline
[Profile] [PM]
Code:
#include <stdio.h>
 #include <conio.h>
 main ()
 { int a = 5, c;
  clrscr ();
 c = a + (----a)++;
 printf("\nKet qua: c = %d",c);
 getch ();
 return 0;
 }


==> trong C, phép toán "--" hoặc "++" sẽ được ưu tiên hơn các phép toán +, -, *, / nên phép toán này sẽ được tính như sau: sau phép toán (----a) a sẽ nhận được giá trị là 3.
- Tiếp theo: phép toán a++ sẽ tăng lên 4, tuy nhiên trong bộ nhớ của chương trình (----a)++ chỉ có giá trị bẳng 3.
- Sau đó lấy biến a cộng với giá trị trên: a lúc này sẽ có giá trị bằng 4, cộng với giá trị trước là 3. Vậy kq = 7. Không còn ý kiến gì nữa nhé.
to anhxa: mình nghĩ, bạn học C một cách không sâu. Vì những vấn đề bạn hỏi rất cơ bản, bạn có thể tự đọc những điều này trong quyển "Ngôn ngữ lập trình C" của bác Quách Tuấn Ngọc. Nếu bạn có khả năng đọc tiếng Anh, mình có thể gửi cho bạn quyển "C programming language" của chính tác giả ngôn ngữ C. Hy vong bạn có thể học tốt ngôn ngữ C.

Thêm nữa là khi lập trình C, bạn nên cố gằng lập trình một cách tường minh nhất, để khi bạn tự phân tích lại cũng dễ, mà người đọc cũng dễ hiểu, tránh gây ra lỗi. Như ở chương trình trên bạn có thể viết lại như sau: Code:
c = a + (-- --a)++bạn có thể xem lại chương trình được không? mình test thử chương trình thấy báo lỗi tại ++, lỗi là Lvalue required.
 

==> chương trình không có vấn đề gì cả, cái này phụ thuộc vào chương trình dịch nữa nhé. Vì hiện nay C có rất nhiều chuẩn và có nhiều điều không thống nhất với nhau, nhất là trong việc xem cú pháp của chương trình. Có thể anhxa dùng chương trình dịch khác chứ không phải là của TC thì sao?
Sống là để không chết chứ không phải để trở thành anh hùng
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Hỏi về lập trình C ?? 29/07/2006 07:51:52 (+0700) | #16 | 10800
[Avatar]
anhxa
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/07/2006 20:01:21
Messages: 21
Offline
[Profile] [PM]
smilie rất rất cảm ơn bác K4i đã góp ý, Nếu có thể nhờ bạn gửi hộ mình cuốn lập trình C bằng bản TA giúp mình . Đúng là mình học C không sâu..
đc: macthevuls@gmail.com
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Hỏi về lập trình C ?? 30/07/2006 23:48:56 (+0700) | #17 | 11112
[Avatar]
K4i
Moderator

Joined: 18/04/2006 09:32:13
Messages: 635
Location: Underground
Offline
[Profile] [PM]
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=A9CA4C30456BEA79
Chú ý là link chỉ sống có 7 ngày thôi đấy smilie
Sống là để không chết chứ không phải để trở thành anh hùng
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Hỏi về lập trình C ?? 31/07/2006 02:04:52 (+0700) | #18 | 11151
[Avatar]
hakuso
HVA Friend

Joined: 04/01/2004 13:28:06
Messages: 287
Location: làng Đo Đo
Offline
[Profile] [PM]

K4i wrote:
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=A9CA4C30456BEA79
Chú ý là link chỉ sống có 7 ngày thôi đấy smilie  


Bó tay, file doc mà ko chịu zip dùm. Thêm 2 mirro đây (đã zip)
http://rapidshare.de/files/27518469/The_C_Programming_Language_by_Kernighan___Ritchie.zip.html
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=B4E1C3831EA209B1
Live, fight, work and study
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Hỏi về lập trình C ?? 31/07/2006 10:54:55 (+0700) | #19 | 11281
[Avatar]
anhxa
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/07/2006 20:01:21
Messages: 21
Offline
[Profile] [PM]
Code:
[quote=K4i][url=http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=A9CA4C30456BEA79]The C programming languague - Kernighan, Ritchie[/url]
Chú ý là link chỉ sống có 7 ngày thôi đấy smilie [/quote]


mình cảm ơn nha, nhưng tiếc quá sao mình lại không down được vậy cà
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Hỏi về lập trình C ?? 22/07/2010 10:50:39 (+0700) | #20 | 215986
ghhg
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 21/07/2010 22:41:12
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
xin giúp dùm
chỉ em cách viết đoạn code sau bằng đệ qui thực hiện việc tìm kiếm và trả về phần tử lớn nhất trong danh sách

int Max_Node(List L)
{
Position P;
P=Head(L);
int MaxNode=P->Next->Elements;
while (P->Next != NULL)
{
if(P->Next->Elements > MaxNode)
MaxNode = P->Next->Elements;
else
P=P->Next;
}
return MaxNode;
}

với hàm Head :

Position Head(List L)
{
if (L->Next!=NULL)
return L;
else
return NULL;
}
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Re: Hỏi về lập trình C ?? 27/04/2011 20:36:13 (+0700) | #21 | 236317
[Avatar]
khachlangthang
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/04/2011 06:51:42
Messages: 28
Location: Năm 3000.
Offline
[Profile] [PM]

anhxa wrote:
Tiện thể các bác choem hỏi thêm về cách sửa đoạn code sau:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define NHAN '*'
#define CHIA '/'
#define CONG '+'
#define TRU '-'
main ()
int x ,y;
char c = getch(); \\Nhân tiện các bác cho em hỏi ý nghĩa dòng code này
switch (c)
{ case NHAN : x *= y; break;
case CHIA : x /= y; break;
case CONG : x += y; break;
case TRU : x -= y; break;
default : printf ("Bug!\n");
exit (1);
}
}

Khi cho chạy thì nó thông báo lỗi là:
Warning NONAME00.CPP 20: Function should return a value

Kính mong các bác giúp em sửa lỗi !!!!.........Thanks....... 


Bạn hãy khai báo hàm main() là void xem thử ! nếu không thì kết hàm bằng return xxx ; chú ý thiếu dấu { sau main ...

getch(); :Có tác dụng dừng màn hình để xem kết quả.và nhập phím bất kì để trả về màn hình soạn thảo.
http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=1198). mình nghĩ mấy cái ý nghĩa này google dễ hơn !
Nhiều khi nghĩ lại thấy mình thật ngu ngơ........... !
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Hỏi về lập trình C ?? 27/04/2011 20:46:46 (+0700) | #22 | 236318
[Avatar]
khachlangthang
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/04/2011 06:51:42
Messages: 28
Location: Năm 3000.
Offline
[Profile] [PM]

learn2hack wrote:
mình đã thử test chương trình của bạn và nhận được thông báo lỗi Declaration not allowed here.
tức bạn đã khai báo biến không đúng chỗ, nơi báo lỗi là các chỗ khai báo int a,b,c,m và int n.
trong C, biến khai báo phải đươc khai báo ngay đầu hàm hoặc đầu khối {} và phải khai báo trước khi sử dụng. trong bài của khai báo int a,b,c,m sau hàm clrscr(); nên không được chấp nhận; lệnh khai báo int n; cũng vậy.
để sửa thì bạn chỉ cần khai báo các biến này ở đầu hàm main() là được


Chỉ cần khai báo trước khi dùng là được (trong tầm vực), hàm clrscr () đâu xài đối số đâu! Đây không phải là PASCAL đâu bạn ! smilie smilie
Nhiều khi nghĩ lại thấy mình thật ngu ngơ........... !
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Hỏi về lập trình C ?? 27/04/2011 22:32:50 (+0700) | #23 | 236330
keq9
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/07/2007 22:59:15
Messages: 28
Offline
[Profile] [PM]
Các bạn nhiệt tình thế. Giờ này chủ chắc topic lập trình C đã đạt đến mức thần thánh và cũng quên mất có cái bài tập này rồi smilie
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Hỏi về lập trình C ?? 28/04/2011 20:27:22 (+0700) | #24 | 236374
[Avatar]
heroandtn3
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/02/2010 08:47:46
Messages: 182
Location: /home
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
Hì hì, ngày xưa mọi người nhiệt tình, những topic thế này được trả lời rất tận tình. Bây giờ mà hỏi mấy cái này thì chắc các bác lại làm câu "đây không phải nơi hỏi bài", "những cái cơ bản thế này đọc sách nhé", "google đi",...

Phải chăng sự thay đổi này chính là nguyên nhân khiến HVA giờ đây không còn được sôi nổi như ngày xưa?
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương...
br
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Hỏi về lập trình C ?? 29/04/2011 09:01:13 (+0700) | #25 | 236397
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]

heroandtn3 wrote:
Hì hì, ngày xưa mọi người nhiệt tình, những topic thế này được trả lời rất tận tình. Bây giờ mà hỏi mấy cái này thì chắc các bác lại làm câu "đây không phải nơi hỏi bài", "những cái cơ bản thế này đọc sách nhé", "google đi",...

Phải chăng sự thay đổi này chính là nguyên nhân khiến HVA giờ đây không còn được sôi nổi như ngày xưa? 

Có hai kiểu nhiệt tình trên HVA. Bạn nên "siêng năng" cần cù một chút để hiểu hai loại nhiệt tình này .
3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Hỏi về lập trình C ?? 29/04/2011 09:23:19 (+0700) | #26 | 236400
[Avatar]
heroandtn3
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/02/2010 08:47:46
Messages: 182
Location: /home
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
Ý bác tmd là sao? Em thấy chỉ cần nhiệt tình như trong topic này hoặc như mọi người trên C Việt là được. Cũng vì ai cũng trả lời nhiệt tình, các bạn khác cũng thoải mái khi đặt câu hỏi hơn nên C Việt ngày càng lớn mạnh (trung bình trên 2000 khách tại 1 thời điểm).

Bác tmd nói gì thì nói rõ ràng hộ em cái, viết có vài chữ thế kia chẳng ai hiểu đâu. Chẳng nhẽ viết thế mới tỏ ra là nguy hiểm smilie.

Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương...
br
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Hỏi về lập trình C ?? 29/04/2011 09:31:55 (+0700) | #27 | 236401
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]

heroandtn3 wrote:
Ý bác tmd là sao? Em thấy chỉ cần nhiệt tình như trong topic này hoặc như mọi người trên C Việt là được. Cũng vì ai cũng trả lời nhiệt tình, các bạn khác cũng thoải mái khi đặt câu hỏi hơn nên C Việt ngày càng lớn mạnh (trung bình trên 2000 khách tại 1 thời điểm).

Bác tmd nói gì thì nói rõ ràng hộ em cái, viết có vài chữ thế kia chẳng ai hiểu đâu. Chẳng nhẽ viết thế mới tỏ ra là nguy hiểm smilie.

 

Suy nghĩ vậy thì bạn "nhiệt tình" theo kiểu kia. Cái kiểu "nhiệt tình" chẳng có lợi cho sự tiếp thu kiến thức của chính bạn. Nói vậy thôi, đủ nguy hiểm rồi. smilie

NHiệt tình kiểu gì mà dốt vẫn hoàn dốt, vẫn không xây dựng được khả năng sáng tạo.
3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
  [Programming]   Hỏi về lập trình C ?? 29/04/2011 09:40:24 (+0700) | #28 | 236403
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]
Nói thêm về chuyện học lập trình C của mấy trang web học lập trình C như cái C VIệt gì đó. Việc đánh giá Lớn mạnh tính theo lượng truy cập chẳng nói lên được vấn đề gì , cụ thể là vấn đề diễn đàn đó giúp người ta nâng cao khả năng lập trình bằng ngôn ngữ C. Giúp cho người đọc có lời giải cụ thể ở những giúp đở dễ.

Dễ quá thì vô số người "nhiệt tình", còn khó quá thì bạn đợi đi, tụi tui nhiệt tình tìm hiểu giùm nhưng chưa có lời giải.

PS:Quên nhìn thời điểm topic này, lúc đó tác giả có thể mới tập tành chắc giờ thành chuyên viên lập trình rồi.
3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|