banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thủ thuật reverse engineering Quy định cho mục Reverse Engineering  XML
  [Question]   Quy định cho mục Reverse Engineering 21/07/2006 02:59:00 (+0700) | #1 | 8453
[Avatar]
Z0rr0
Q+WRtaW5pc3RyYXRvc+g

Joined: 14/08/2002 12:52:01
Messages: 1323
Location: Underground
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Thông tin và Quy định cho chuyên mục Reverse Engineering

1. Thông tin
Reverse Engineering là thao tác phân tích ở mức thấp một hệ thống hoặc phần mềm từ đó hiểu được kiến trúc, dữ liệu, các chức năng và cách thức thực hiện các chức năng đó. Các thao tác cụ thể như sau:
- Phân tích mã nhị phân của phần mềm
- Theo dõi các thông tin tương tác (vào/ra) của phần mềm so với thế giới bên ngoài

Chuyên mục Reverse Engineering sẽ là nơi trao đổi kinh nghiệm, các kĩ thuật, công cụ hỗ trợ trong quá trình phân tích.

2. Quy định
- Không được đăng các bài tìm/xin/cho crack/serial/key
Hibernating
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|