banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Quy định về việc tạo các chủ đề "Lập trình"  XML
  [Programming]   Quy định về việc tạo các chủ đề "Lập trình" 19/07/2006 17:38:13 (+0700) | #1 | 7928
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]
Quy định về việc tạo các chủ đề "Lập trình"
Các thành viên cần tuân thủ kĩ những quy định chung của HVA tại đây: /hvaonline/rule/

Các chủ đề "Lập trình" dùng để trao đổi kinh nghiệm và thắc mắc của các thành viên về các vấn đề liên quan đến lập trình hệ thống, đặc biệt là về bảo mật thông tin.
- Các vấn đề trao đổi không giới hạn hệ điều hành (Windows, *nix, ...) và ngôn ngữ (C/C++, Java, VB, .NET, scripting, ...)
- Các thành viên cần tự tìm tòi, học hỏi những vấn đề cơ bản liên quan đến vấn đề mình gặp trước khi tham gia trên diễn đàn.
- Hạn chế những câu hỏi quá cơ bản đã có trong sách vở hoặc có thể dễ dàng tìm trên mạng. Các câu hỏi dạng "tìm giúp em đoạn code", "giải dùm em bài toán", ... sẽ không nhận được sự trợ giúp.
- Cần viết bài thảo luận hoặc câu hỏi rõ ràng. Các bài nghiên cứu kĩ thuật nên có những phân đoạn và định dạng màu sắc cần thiết để dễ tham khảo.

Địa chỉ một số nơi cung cấp tài liệu tham khảo về lập trình hệ thống:
- Chuyên mục "Thông tin về các địa chỉ và tài liệu hữu ích"
- MSDN: http://msdn.microsoft.com
- MS Technet: http://technet.microsoft.com
- Các nguồn opensource:
+ codeGuru: http://www.codeguru.com
+ codeProject: http://www.codeproject.com
- Trang tìm kiếm đa năng:
+ Google: http://www.google.com

-Z0rr0
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Locked] [Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|