banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Kiểm tra bảo mật Check hộ em độ bảo mật của website đang hoạt động.  XML
  [Question]   Check hộ em độ bảo mật của website đang hoạt động. 17/07/2006 12:44:49 (+0700) | #1 | 7368
conan_dn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 16/07/2006 15:30:23
Messages: 6
Offline
[Profile] [PM]
Trang web của em đã đưa vào hoạt động đã hơn 1 năm nhưng không biết có bị lổi bảo mật nào không . Nhờ mấy Anh check hộ em.
Cảm ơn mấy Anh trước nhé.

Tiếp theo em phải làm gì và pm đến ai nhỉ ?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Check hộ em độ bảo mật của website đang hoạt động. 17/07/2006 20:39:16 (+0700) | #2 | 7386
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

conan_dn wrote:
Trang web của em đã đưa vào hoạt động đã hơn 1 năm nhưng không biết có bị lổi bảo mật nào không . Nhờ mấy Anh check hộ em.
Cảm ơn mấy Anh trước nhé.

Tiếp theo em phải làm gì và pm đến ai nhỉ ? 


Em cần đưa ra lý do thoả đáng tại sao em không thể công bố địa chỉ trang web. Trang web đã hoạt động 1 năm không phải là lý do thuyết phục để không công bố địa chỉ.

Trên trang web, em phải tạo 1 trang html chứng minh chủ quyền và uỷ quyền nhóm kiểm tra bảo mật kiểm tra.

Danh sách nhóm kiểm tra bảo mật:
/hvaonline/user/listGroup/9.html
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Check hộ em độ bảo mật của website đang hoạt động. 17/07/2006 21:33:53 (+0700) | #3 | 7403
conan_dn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 16/07/2006 15:30:23
Messages: 6
Offline
[Profile] [PM]
Cảm ơn Anh conmale đã trả lời em smilie .

Do trang web của em hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử , là một website bán hàng đang hoạt động tốt .Vì vậy em không thể công khai điạ chỉ của trang web .

Mong các anh giúp đở .Thanks.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|