banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng Mạng Hamachi  XML
  [Question]   Mạng Hamachi 28/09/2007 11:37:18 (+0700) | #1 | 87584
vutai
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/04/2007 23:21:01
Messages: 70
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Có ai biết thông tin gì về mạng hamachi không?Giờ nó có thể sử dụng được không?
http://phongcachmoingay.wordpress.com
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Mạng Hamachi 28/09/2007 11:40:38 (+0700) | #2 | 87586
BigballVN
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/06/2005 07:25:21
Messages: 610
Offline
[Profile] [PM]
Xem tại đây:
https://secure.logmein.com/products/hamachi/vpn.asp?lang=en 
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Mạng Hamachi 29/09/2007 08:52:55 (+0700) | #3 | 87788
vutai
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/04/2007 23:21:01
Messages: 70
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
ý tôi hỏi đây là mạng này còn có thể sử dụng được nữa không vây.Hình như trước kia nó bị ngưng sử dụng thì phải
http://phongcachmoingay.wordpress.com
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Mạng Hamachi 29/09/2007 08:54:53 (+0700) | #4 | 87789
vutai
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/04/2007 23:21:01
Messages: 70
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Ý tôi hỏi ở đây là mạng này còn có thể sử dụng được không? Hình như trước kia nó đã bị ngưng sử dùng t hì phải
http://phongcachmoingay.wordpress.com
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Mạng Hamachi 29/09/2007 23:16:22 (+0700) | #5 | 87861
[Avatar]
huynhfxvn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 21/07/2005 11:09:35
Messages: 456
Location: UET.VNU
Offline
[Profile] [PM] [Email] [Yahoo!]
tại bên Việt Nam đã cho dùng miễn phí ( giới hạn các máy trong mạng rồi ) vậy mà nhiều vẫn crack .

nó ghét ban ip Việt Nam luôn rồi , hu hu :cry:
KHÔNG CÓ GÌ quý hơn tự do !
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Mạng Hamachi 29/09/2007 23:16:49 (+0700) | #6 | 87862
[Avatar]
huynhfxvn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 21/07/2005 11:09:35
Messages: 456
Location: UET.VNU
Offline
[Profile] [PM] [Email] [Yahoo!]
himachi đã cho dùng miễn phí ( giới hạn các máy ít hơn trong mạng rồi ) vậy mà nhiều người bên mình vẫn crack .

nó ghét, ban ip Việt Nam luôn rồi , hu hu :cry:
KHÔNG CÓ GÌ quý hơn tự do !
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Mạng Hamachi 30/09/2007 03:13:39 (+0700) | #7 | 87885
vutai
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/04/2007 23:21:01
Messages: 70
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]

huynhfxvn wrote:
himachi đã cho dùng miễn phí ( giới hạn các máy ít hơn trong mạng rồi ) vậy mà nhiều người bên mình vẫn crack .

nó ghét, ban ip Việt Nam luôn rồi , hu hu :cry:  

Thôi đừng có khóc giữa ban ngày ban mặt như thế để đến đêm vể mà khóc không có người ta cười cho đấy :lolsmilie
http://phongcachmoingay.wordpress.com
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|