banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Kiểm tra bảo mật Thỉnh cầu "Kiểm tra bảo mật"  XML
  [Question]   Thỉnh cầu "Kiểm tra bảo mật" 27/09/2007 00:38:48 (+0700) | #1 | 87169
longmy
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/09/2007 12:24:17
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Biết HVA đã lâu nhưng tham gia thì ...chưa được 01 ngày.

Vẫn biết phải có trồng cây,chăm sóc,... thì mới mong có ngày hái quả ngọt.
Ngặt nỗi, site của tôi đang bị một nhóm tự coi mình là HACKER viết thư cảnh báo, lời lẽ tuy chưa đến mức báo động nhưng hàm ý trong đó muốn đánh sập site của chúng tôi. Đáng tránh hơn, đã mạo danh email 'chăm sóc khách hàng' để gửi thư. Đó là điều không hay chút nào.

Nay mong muốn các bạn trong BQT bớt chút thời gian để kiểm tra site giùm chúng tôi.

Tôi xin thỉnh cầu nhóm kiểm tra bảo mật của HVA kiểm tra bảo mật site: http://www.yamaha-motor.com.vn
Link xác nhận chủ quyền: http://www.yamaha-motor.com.vn/xacnhanchuquyen.html
Link xác nhận ủy quyền: http://www.yamaha-motor.com.vn/xacnhanuyquyen.html

Xin chân thành cảm ơn!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|