banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Kiểm tra bảo mật Thỉnh cầu kiểm tra bảo mật http://www.bhxhdongnai.gov.vn  XML
  [Question]   Thỉnh cầu kiểm tra bảo mật http://www.bhxhdongnai.gov.vn 26/09/2007 22:06:19 (+0700) | #1 | 87118
thanhbh
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/09/2007 10:47:35
Messages: 3
Offline
[Profile] [PM]
Bảo hiểm xã hội là chính sách quan trọng dành cho nhân dân.
Vì thế http://www.bhxhdongnai.gov.vn ra đời để giúp nhân dân hiểu thêm vì chính sách này, vì mục đích an sinh xã hội.
Tôi xin thỉnh cầu nhóm kiểm tra bảo mật của HVA kiểm tra bảo mật site: http://www.bhxhdongnai.gov.vn
link xác nhận: http://www.bhxhdongnai.gov.vn/xacnhan.html
Xin chân thành cảm ơn!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Thỉnh cầu kiểm tra bảo mật http://www.bhxhdongnai.gov.vn 26/09/2007 22:21:45 (+0700) | #2 | 87124
thanhbh
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/09/2007 10:47:35
Messages: 3
Offline
[Profile] [PM]
Mọi thông tin bảo mật về site mong các anh gửi về: deercms@yahoo.com
Xin chân thành càm ơn!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|