banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Kiểm tra bảo mật Muốn nhờ HVA kiểm tra diễn đàn http://vietcenter.info  XML
  [Question]   Muốn nhờ HVA kiểm tra diễn đàn http://vietcenter.info 13/09/2007 14:20:02 (+0700) | #1 | 84801
adidas_ht
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/01/2007 18:59:39
Messages: 3
Offline
[Profile] [PM]
Tôi, adidas_ht đã đọc kỹ qui định kiểm tra bảo mật của HVA, nay mong muốn và ủy quyền cho nhóm kiểm tra bảo mật HVA kiểm tra website tại địa chỉ: http://vietcenter.info
Url xác nhận: http://vietcenter.info/xac_nhan.html

diễn đàn dùng VBB 3.6.7
các mod đã hack:
Cash Center by THN Design
Catagory Icons
Collapsable First Post using AJAX
Cyb - Advanced Forum Statistics
Cyb - Attention Zero-Posters
Cyb - Forumhome Sub-Forums Manager
HELLCATs Realtime Page Compressor
Members who have posted on the forum
nCode Image Resizer
Nick's Forum Home Announcment
Post Thank You Hack
Separate Sticky and Normal Threads
vBShout

Đề nghị nhóm kiểm tra bảo mật HVA giữ kín thông tin bảo mật về trang web đã được kiểm tra.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ HVA cùng các thành viên.

Trân trọng cảm ơn.

YM: adidas_ht
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Muốn nhờ HVA kiểm tra diễn đàn http://vietcenter.info 17/09/2007 00:07:38 (+0700) | #2 | 85321
NguyenNQ
HVA Friend

Joined: 15/07/2005 09:37:03
Messages: 368
Offline
[Profile] [PM]
URL xác nhận không tồn tại. Đề nghị bạn kiểm tra lại URL
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|