banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Kiểm tra bảo mật nho kiem tra giup website rgpt.com.vn  XML
  [Question]   nho kiem tra giup website rgpt.com.vn 11/09/2007 23:31:20 (+0700) | #1 | 84523
rgpt
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 11/09/2007 12:23:17
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
Chào BQT!
Tôi là admin của trang Web http://rgpt.com.vn
Tôi đã đọc quy định kiêm tra bảo mật của diễn đàn. Nhờ kiểm tra giúp bảo mật trang web http://rgpt.com.vn.
URL xác nhận là: http://rgpt.com.vn/xac_nhan.htm
Cảm ơn BQT trước.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: nho kiem tra giup website rgpt.com.vn 13/09/2007 05:31:20 (+0700) | #2 | 84739
[Avatar]
Z0rr0
Q+WRtaW5pc3RyYXRvc+g

Joined: 14/08/2002 12:52:01
Messages: 1323
Location: Underground
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Đã PM cho bạn vài thông tin.
Hibernating
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|