banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận các loại thiết bị máy tính Help lập trình giao tiếp điệnthoại Sfone và máy tính ?  XML
  [Question]   Help lập trình giao tiếp điệnthoại Sfone và máy tính ? 04/09/2007 07:19:51 (+0700) | #1 | 83178
[Avatar]
JFS
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/03/2004 22:27:38
Messages: 192
Location: ----------d
Offline
[Profile] [PM]
Mình muốn lập trình giao tiếp giữa máy điện thoại Sfone và máy tính ví dụ muốn lấy sự kiện view màn hình của Diện thoại Sfone .

Bạn nào có tài liệu và software cho mình với .
Mình xin hậu tạ .
Hay có ai lập trình giao tiếp được giữa máy Sfone và máy tính chỉ cần bắt sự kiện view màn hình của diện thoại Sfone ra máy tính . (TPHCM ) pm cho tôi .
sugarCRM
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Help lập trình giao tiếp điệnthoại Sfone và máy tính ? 05/09/2007 03:58:54 (+0700) | #2 | 83340
[Avatar]
neo_hack
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/02/2007 19:06:57
Messages: 280
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
nhầm top rồi !!! sang lập trình đê !!!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|