banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Kiểm tra bảo mật Nhờ kiểm tra website http://conmuatinhyeu.info  XML
  [Question]   Nhờ kiểm tra website http://conmuatinhyeu.info 07/08/2007 22:11:39 (+0700) | #1 | 76994
lequi
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/04/2007 18:13:32
Messages: 77
Offline
[Profile] [PM]
Link xác nhận : http://www.conmuatinhyeu.info/xacnhan.htm
Forum của em hiện đang dùng bản VBB NULL 3.6.7

Đã hack những mod sau :

Add Banner 1.7
Cyb - Advanced Forum Statistics 4.5
Cyb - Forumhome Sub-Forums Manager 2.1
EWT - vBChat 2.5.0
ibProArcade for vBulletin 2.6.1
ICash 1.0.0
Members who have visited the forum 4.37
Menu Control 1.3 Final
menu control addon 1.2
nCode Image Resizer 1.0 beta 1
Plugin Based Template Cache - From Silveryhat.com/ 1.0.3
Post Thank You Hack 5.1
Quick Register 1.0
Quick Reply Add On. 3.6.x
Smilies in QR and QE 1.0.3
vBShout 2.0
vbTrends 1.1.3
Zoints SEO 2.2.2

Xin hỏi thêm : Mấy hôm nay diễn đàn của em chạy rất chậm và thường xuyên bị treo IE ( hầu như mọi người đều bị ) là do 1 script nào đó ( Xuất hiện thông báo, đại khái là như sau : Bạn có muốn chạy đoạn script này không. Nếu chạy máy tính của bạn sẽ rất chậm (slowly).

Mong HVA giúp em kiểm tra bảo mật của site !
Rất chân thành cảm ơn !!!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Nhờ kiểm tra website http://conmuatinhyeu.info 08/08/2007 13:08:07 (+0700) | #2 | 77767
[Avatar]
havythoai
HVA Friend

Joined: 05/04/2004 22:59:39
Messages: 562
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
Forum load chậm là 1 hay nhiều trong những khả năng sau :

- Đặt quá nhiều banner quảng cáo
- Trong forum sử dụng quá nhiều images, đặc biệt là image trong chữ ký là link từ host chậm khác.
- Hack quá nhiều mod
- Server host quá nhiều domain

Forum của bạn hầu như có đủ 4 yếu tố trên, nên dẫn đến load chậm:
- banner quảng cáo của bạn tối đếm có khoảng 20 cái, trong đó khoảng 8 cái chứ 3 frame.
- banner của forum lại upload tại photobucket.com, một nơi load image khá chậm.
- server host tổng cộng 342 domain,
- Và hack nhiều mod.

Đặc biệt là forum của bạn là bản Nulled, nên nguy cơ backdoor, hay chứa 1 script nào đó là có thể xảy ra.

Nhưng với việc forum vbb của bạn là bản nulled thì có thể nhóm bảo mật ko check.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|