banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Kiểm tra bảo mật HVA kiểm tra giùm 9skul.com  XML
  [Question]   HVA kiểm tra giùm 9skul.com 07/08/2007 22:07:24 (+0700) | #1 | 76672
bmc_smile
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/08/2007 22:59:20
Messages: 5
Offline
[Profile] [PM]
Domain : http://9skul.com
Xác nhận : http://9skul.com/xacnhan.html
Mình đang cung cấp dịch vụ free host cho các bạn sinh viên & học sinh tại Việt Nam nên quan tâm đến vấn đề bảo mật làm sao cho host hoạt động ổn định nhất để có thể duy trì dịch vụ freehost lâu dài.
Mình ko có quyền root trong server nhưng có thể cung cấp thông tin bảo mật để bộ phận kỹ thuật hoàn thiện dịch vụ hơn.
Mong HVA check và phân tích rõ ràng cũng như đưa ra hướng giải quyết giùm mình.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|