banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Cho em hỏi về xvnkb cho FedoraCore 6 !  XML
  [Question]   Cho em hỏi về xvnkb cho FedoraCore 6 ! 21/07/2007 04:05:41 (+0700) | #1 | 72637
[Avatar]
JFS
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/03/2004 22:27:38
Messages: 192
Location: ----------d
Offline
[Profile] [PM]
Mong các bác giúp :

1.Em cài xvnkb-0.2.9a lên FC 6 .
Configuration for xvnkb 0.2.9a on Linux

Type "./configure --help" for more information

Checking uchar... no
Checking ushort... yes
Checking uint... yes
Checking ulong... yes
Checking dynamic linking loader... yes
Checking X11 lib... no
em install gcc (yum install gcc)
em install x11 (yum -y install xorg-x11-devel)
nó vẫn không được !
em dua ve ./configure
# make
# make install
nó báo lỗi

2. Màn hình của em nó hiện chữ mờ lắm .
em vào coi card màn hình (màn hình LCD)
config lại độ phân giải mà cũng chẳng được .

chỉ giúp em với !

:cry:
sugarCRM
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cho em hỏi về xvnkb cho FedoraCore 6 ! 21/07/2007 04:13:00 (+0700) | #2 | 72638
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

Sao_bien wrote:
Mong các bác giúp :

1.Em cài xvnkb-0.2.9a lên FC 6 .
Configuration for xvnkb 0.2.9a on Linux

Type "./configure --help" for more information

Checking uchar... no
Checking ushort... yes
Checking uint... yes
Checking ulong... yes
Checking dynamic linking loader... yes
Checking X11 lib... no
em install gcc (yum install gcc)
em install x11 (yum -y install xorg-x11-devel)
nó vẫn không được !
em dua ve ./configure
# make
# make install
nó báo lỗi

2. Màn hình của em nó hiện chữ mờ lắm .
em vào coi card màn hình (màn hình LCD)
config lại độ phân giải mà cũng chẳng được .

chỉ giúp em với !

:cry:  

--> không được như thế nào, báo lỗi cái gì?
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cho em hỏi về xvnkb cho FedoraCore 6 ! 21/07/2007 04:34:13 (+0700) | #3 | 72643
[Avatar]
JFS
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/03/2004 22:27:38
Messages: 192
Location: ----------d
Offline
[Profile] [PM]
đây là install gcc của em !
[root@localhost xvnkb-0.2.9a]# yum install gcc
Loading "installonlyn" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
Reading repository metadata in from local files
Parsing package install arguments
Nothing to do
Đây là X11 :
[root@localhost xvnkb-0.2.9a]# yum -y install xorg-x11-devel
Loading "installonlyn" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
Reading repository metadata in from local files
Parsing package install arguments
No Match for argument: xorg-x11-devel
Nothing to do
#make
[root@localhost xvnkb-0.2.9a]# make
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.


nó báo vậy đó bác ơi !
với lai bác cho em hỏi sao màn hình chữ của em mờ vậy (LCD)? bên windows đâu có như vậy ? Thanks !
sugarCRM
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cho em hỏi về xvnkb cho FedoraCore 6 ! 21/07/2007 05:30:50 (+0700) | #4 | 72664
[Avatar]
JFS
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/03/2004 22:27:38
Messages: 192
Location: ----------d
Offline
[Profile] [PM]
đầu tiên là em dùng ./configure
Checking uchar... no
Checking ushort... no
Checking uint... no
Checking ulong... no
Checking dynamic linking loader... no
Checking X11 lib... no
em install gcc (yum install gcc) (chay được )
em install xorg-x11-devel (chạy được)

Xong em ./configure thấy
Checking uchar... no
Checking ushort... yes
Checking uint... yes
Checking ulong... yes
Checking dynamic linking loader... yes
Checking X11 lib... no
#make tiếp không được !
em cũng import trong trang anh cho vẫn chưa được !
Làm ơn xem giúp em !
sugarCRM
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cho em hỏi về xvnkb cho FedoraCore 6 ! 21/07/2007 05:47:40 (+0700) | #5 | 72671
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

Sao_bien wrote:
đầu tiên là em dùng ./configure
Checking uchar... no
Checking ushort... no
Checking uint... no
Checking ulong... no
Checking dynamic linking loader... no
Checking X11 lib... no
em install gcc (yum install gcc) (chay được )
em install xorg-x11-devel (chạy được)

Xong em ./configure thấy
Checking uchar... no
Checking ushort... yes
Checking uint... yes
Checking ulong... yes
Checking dynamic linking loader... yes
Checking X11 lib... no
#make tiếp không được !
em cũng import trong trang anh cho vẫn chưa được !
Làm ơn xem giúp em !  

1. Bạn nói install xorg-x11-devel (chạy được), nhưng Checking X11 lib... no?
2. Cài lại xorg-x11-devel cho được, có thể cài bằng rpm
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Cho em hỏi về xvnkb cho FedoraCore 6 ! 17/10/2007 23:45:28 (+0700) | #6 | 91081
[Avatar]
newinday
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/12/2006 15:17:09
Messages: 25
Offline
[Profile] [PM]
Chào Sao_bien,

Không biết bạn đã cài được chưa, mình cũng bị lỗi như bạn và bây giờ đã tìm được cách cài xvnkb trên Fedora 7.

Code:
[root@localhost xvnkb-0.2.9a]# ./configure

Configuration for xvnkb 0.2.9a on Linux

  Type "./configure --help" for more information

Checking uchar... no
Checking ushort... yes
Checking uint... yes
Checking ulong... yes
Checking dynamic linking loader... yes
Checking X11 lib... no


Bạn cài gói gucharmap-devel.i386 như sau:
Code:
[root@localhost xvnkb-0.2.9a]# yum install gucharmap-devel.i386


Sau khi gói này cài thành công, bạn biên dịch và cài đặt bình thường mặc dù vẫn có dòng checking uchar ... no.


Code:
[root@localhost xvnkb-0.2.9a]# ./configure

Configuration for xvnkb 0.2.9a on Linux

  Type "./configure --help" for more information

Checking uchar... no  --- không biết do thiếu cài gì nữa?
Checking ushort... yes
Checking uint... yes
Checking ulong... yes
Checking dynamic linking loader... yes
Checking X11 lib... /usr/X11R6
Checking pkg-config... yes
Checking Xft... yes

Compile options:
  Enable XFT: yes
  Enable spell checking: yes
  Enable extended keystroke: no
  Enable ABC liked Telex keystroke: no
done.

Type "make" to compile[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Cho em hỏi về xvnkb cho FedoraCore 6 ! 18/10/2007 02:50:13 (+0700) | #7 | 91112
minhmang
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/03/2007 18:43:50
Messages: 197
Location: Any Proxy
Offline
[Profile] [PM]


Bạn thủ cái này
Code:
#yum -y groupinstall "X Software Development"
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|