banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Làm sao ghi file iso của Vista ra CD ?  XML
  [Question]   Làm sao ghi file iso của Vista ra CD ? 15/06/2007 21:58:24 (+0700) | #1 | 64840
thanhan78vn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/03/2007 22:18:42
Messages: 112
Offline
[Profile] [PM]
Tớ có cái file ảnh iso của Win Vista khoảng 2,49 GB. Ngặt nỗi tớ không có ổ ghi DVD, chỉ có ổ ghi CD nên đang lúng túng chưa muốn thử.

Xin hỏi các bạn làm sao ghi file ảnh này ra khoảng 4 CD boot được để cài đặt đây nhỉ? (Dùng Nero)

Nếu không thì làm sao xả nó ra và cài đặt trên DOS cũng được (cách xả và lệnh cài)

Thanks!!!

[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|