banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Kiểm tra bảo mật Nhờ HVA kiểm tra bảo mật website www.tim1s.vn/xacnhan.htm  XML
  [Question]   Nhờ HVA kiểm tra bảo mật website www.tim1s.vn/xacnhan.htm 04/06/2007 04:32:26 (+0700) | #1 | 63004
meo79
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/05/2007 22:47:12
Messages: 4
Offline
[Profile] [PM]
Tôi là meo79, là chủ sở hữu website www.tim1s.vn xin được nhờ nhóm bảo mật HVA kiểm tra lỗi bảo mật dùm tôi Server và website www.tim1s.vn. Yêu cầu xác thực www.tim1s.vn/xacnhan.htm.

HVA làm ơn gửi các lỗi bảo mật vào mail của tôi nhé!

Chân thành cảm ơn tất cả mọi người!!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|