banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Kiểm tra bảo mật Nhờ kiểm tra site tinraovat của em.  XML
  [Question]   Nhờ kiểm tra site tinraovat của em. 18/05/2007 00:31:17 (+0700) | #1 | 59750
thien.kim
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/02/2007 17:45:52
Messages: 7
Offline
[Profile] [PM]
Mình đã tạo và up trang request tại địa chỉ http://tinraovat.myvnc.com/raovat/request.htm
Nhờ các bạn kiểm tra các lỗi của trang web dùm.

Chân thành cảm ơn!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|