banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Kiểm tra bảo mật nhờ các anh,chị ở hva kiểm tra giùm trang minhhuy.info  XML
  [Question]   nhờ các anh,chị ở hva kiểm tra giùm trang minhhuy.info 08/05/2007 00:28:34 (+0700) | #1 | 57564
concocnho
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/03/2007 17:44:22
Messages: 21
Offline
[Profile] [PM]
http://www.minhhuy.info/xacnhan.html
diển đàn sài source phpbb , em có cài thêm 1 số mod nửa xin được báo cáo cụ thể :
1 > mod tạo sub forum
http://www.phpbbhacks.com/load.php?id=5990
2 > Mod hiển thì trạng thái online của thành viên
3>Advanced BBCode Box
http://www.phpbbhacks.com/load.php?id=1059
xin cám ơn mọi người trước
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|