<![CDATA[Latest posts for the topic "Thông báo: Diễn đàn HVA sẽ chuyển sang chế độ READ-ONLY"]]> /hvaonline/posts/list/2.html JForum - http://www.jforum.net Thông báo: Diễn đàn HVA sẽ chuyển sang chế độ READ-ONLY tất cả các thành viên chỉ có thể đọc thông tin thảo luận trên diễn đàn và không thể tiếp tục tạo chủ đề và thảo luận. Diễn đàn cũng ngưng tiếp nhận thành viên mới kể từ đây. Đây là quyết định cuối cùng, sau khi ban quản trị đã bàn bạc và thảo luận sau nhiều ngày. HVA, một sân chơi hữu ích cho rất nhiều bạn yêu thích bảo mật và CNTT suốt hơn 15 năm qua, đã hoàn thành sứ mạng của một diễn đàn. Thay mặt ban quản trị, xin cảm ơn những anh em, bạn bè đã từng đóng góp, phát triển và gìn giữ HVA trong suốt thời gian qua. Sắp tới, HVA có thể sẽ chuyển sang một hình thức sinh hoạt mới. Mọi chi tiết sẽ được thông báo vào lúc thích hợp. BQT HVA.]]> /hvaonline/posts/list/45841.html#281740 /hvaonline/posts/list/45841.html#281740 GMT