<![CDATA[Latest posts for the topic "lỗi Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted"]]> /hvaonline/posts/list/8.html JForum - http://www.jforum.net lỗi Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted /hvaonline/posts/list/45612.html#280527 /hvaonline/posts/list/45612.html#280527 GMT lỗi Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted Code:
memory_limit = 256M
trong php.ini thêm là được, nếu vẫn thiếu thì tăng thêm nữa, tuy nhiên bạn nên xem xét việc tăng quá cao giá trị này, tìm hiểu xem tại sao PHP lại ngốn nhiều RAM đến như vậy.]]>
/hvaonline/posts/list/45612.html#280553 /hvaonline/posts/list/45612.html#280553 GMT