<![CDATA[Latest posts for the topic "Cần anh em tư vấn máy tính bàn"]]> /hvaonline/posts/list/26.html JForum - http://www.jforum.net Cần anh em tư vấn máy tính bàn 400 mgh) thường thì PC 2-6400 chay bus 800 nhưng sao nó lại 400 ???.. Card : radeon x1550 (512 Mbytes) HD 80 gb sata DVD Asus theo em nghỉ có cần thay đổi ram bus 800 hay cao hơn nũa không...??? <img src='http://ne8.upanh.com/b1.s6.d2/b5b28f80e1a04fae31b4831da61ff0ef_36821798.screenhunter08oct.jpg' border='0' alt='%name' /> [URL='http://www.upanh.com/screenhunter_08_oct._20_23.11_upanh/v/fnt99mcw4bf.htm']
[/URL]]]>
/hvaonline/posts/list/40375.html#248904 /hvaonline/posts/list/40375.html#248904 GMT
Cần anh em tư vấn máy tính bàn /hvaonline/posts/list/40375.html#248943 /hvaonline/posts/list/40375.html#248943 GMT Cần anh em tư vấn máy tính bàn /hvaonline/posts/list/40375.html#248974 /hvaonline/posts/list/40375.html#248974 GMT