<![CDATA[Latest posts for the topic "Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây"]]> /hvaonline/posts/list/27.html JForum - http://www.jforum.net Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây quy định bắt buộc như sau : - Không ghi em, cháu, đệ tử,.... cần quyển sách nào đó trên forum . Code:
Tôi cần quyển sách mang tên ví dụ Apache Security 
Url cuốn sách ở đây hvaonline.net
- Không tán gẫu, spam, cám ơn người giúp bạn tìm kiếm sách trong topic . - Không ca thán, dùng lời lẽ bất lịch sự trong forum cũng như trong topic này . - Không chấp nhận bất kỳ yêu cầu tìm kiếm sách liên quan đến các quyển sách do các nhà xuất bản của Việt Nam trên forum . - Chỉ chấp nhận tìm kiếm quyển sách hoặc reupload sách với điều kiện các quyển sách đó liên quan đến IT Mức độ xử lý tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bạn, moderator sẽ xem xét mức độ vi phạm của bạn để thiết lập cảnh cáo hay loại bỏ nickname của bạn ra khỏi diễn đàn (lock nick) Do số lượng sách rất lớn cho nên tôi cũng không biết mình có chắc chắn đảm đương hết tất cả mọi yêu cầu từ phía anh chị em hay không cho nên tôi rất mong nhận được sự hưởng ứng tích cực, cũng như trợ giúp từ quý anh chị em yêu thích sách để đóng góp thư viện sách của HVA ngày càng nhiều hơn .]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#116546 /hvaonline/posts/list/19573.html#116546 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#117169 /hvaonline/posts/list/19573.html#117169 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

demxuan wrote:
Tôi cần quyển sách Web Caching của tác giả Duane Wessels Link /hvaonline/posts/list/6448.html Rất mong bạn nếu có, có thể vui long upload lên hoặc send tới hòm thư anhquannguyen84@gmail.com Cám ơn. 
Download Code:
http://rapidshare.com/files/95799103/Web_20Caching.rar
or
 http://www.zshare.net/download/8244962eebaeea/
]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#117304 /hvaonline/posts/list/19573.html#117304 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#117825 /hvaonline/posts/list/19573.html#117825 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#117830 /hvaonline/posts/list/19573.html#117830 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

tan_phap wrote:
Mình muốn tìm 2 quyển sách về database system là : Databases and Transaction Processing – Philip M.Lewis, Arthur Bernstein, Michael Kifer – Addision Wisley, 2002 và Modern database system, 5th edition, Addison- Wisley, 1999 
Thấy có 1 số cuốn liên quan đến database, hy vọng giúp được bro Architecture of a Database System Database Management Systems (DBMSs) are a ubiquitous and critical component of modern computing, and the result of decades of research and development in both academia and industry. Architecture of a Database System presents an architectural discussion of DBMS design principles, including process models, parallel architecture, storage system design, transaction system implementation, query processor and optimizer architectures, and typical shared components and utilities. Successful commercial and open-source systems are used as points of reference, particularly when multiple alternative designs have been adopted by different groups. Historically, DBMSs were among the earliest multi-user server systems to be developed, and thus pioneered many systems design techniques for scalability and reliability now in use in many other contexts. While many of the algorithms and abstractions used by a DBMS are textbook material, Architecture of a Database System addresses the systems design issues that make a DBMS work. Architecture of a Database System is an invaluable reference for database researchers and practitioners and for those in other areas of computing interested in the systems design techniques for scalability and reliability that originated in DBMS research and development. Code:
http://rapidshare.com/files/88026289/Architecture_of_a_Database_System.rar
Fundamentals of Relational Database Management Systems (Hardcover) Information is a valuable resource to an organization. Computer software provides an efficient means of processing information, and database systems are becoming an increasingly common means by which it is possible to store and retrieve information in an effective manner. This book provides comprehensive coverage of fundamentals of database management systems. This book is for those who wish a better understanding of relational data modeling, its purpose, its nature, and the standards used in creating relational data models. Code:
http://rapidshare.com/files/48039315/3540483977.zip
Research Issues in Systems Analysis and Design, Databases and, Software Development (Hardcover) New Concepts such as agile modeling, extreme programming, knowledge management, and organizational memory are stimulating new research ideas amoung researchers, and prompting new applications and software. Revolution and evolution are common in the areas of information systemsdevelopment and database. Research Issues in Systems Analysis is a collection of the most up-to-date research-oriented chapters on information systems development and database. Research Issues in Systems Analysis and Design, Databases and Software Development is designed to provide the understanding of the capabilities and features of new ideas and concepts in the information systems development, database, and forthcoming technologies. The chapters in this innovative publication provide a representation of top notch research in all areas of systems analysis and design and database. Code:
http://rapidshare.com/files/39390323/1599049279.zip
]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#118157 /hvaonline/posts/list/19573.html#118157 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây Mastering E-Business Infrastructure của tác giả Veljko Milutinović
Cảm ơn các anh!]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#118177 /hvaonline/posts/list/19573.html#118177 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

popoli2008 wrote:
Tôi cần quyển sách Mastering E-Business Infrastructure của tác giả Veljko Milutinović
Cảm ơn các anh! 
Trong yêu cầu ở trên của tôi có ghi
- Chỉ chấp nhận tìm kiếm quyển sách hoặc reupload sách với điều kiện các quyển sách đó liên quan đến IT  
Bro có đọc nội dung ở trên tôi ghi không vậy ? ]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#118276 /hvaonline/posts/list/19573.html#118276 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

Golden Autumn wrote:

popoli2008 wrote:
Tôi cần quyển sách Mastering E-Business Infrastructure của tác giả Veljko Milutinović ..... Cảm ơn các anh! 
Trong yêu cầu ở trên của tôi có ghi
- Chỉ chấp nhận tìm kiếm quyển sách hoặc reupload sách với điều kiện các quyển sách đó liên quan đến IT  
Bro có đọc nội dung ở trên tôi ghi không vậy ?  
Hi anh Golden Autumn! Dưới đây là một số hình ảnh em capture được từ cuốn sách đó. Nếu anh thấy nội dung cuốn sách vẫn không liên quan gì đến IT thì anh del giùm em request trên vậy.

....
------------- P/s: Nếu có thể, vẫn mong anh tìm giúp. Cảm ơn các anh! ]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#118332 /hvaonline/posts/list/19573.html#118332 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#118890 /hvaonline/posts/list/19573.html#118890 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#119049 /hvaonline/posts/list/19573.html#119049 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

tmd wrote:
tmd đang tìm kiếm cuốn Microsoft Windows Administrator’s Automation Toolkit. Cuốn sách này nặng, link tìm được trên internet đã expire. 
Chỉ có 3 chapter: 6+9+12 thôi, tmd dùng tạm :) Code:
http://depositfiles.com/files/4061144
]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#119052 /hvaonline/posts/list/19573.html#119052 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#119132 /hvaonline/posts/list/19573.html#119132 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây Code:
http://depositfiles.com/files/4193234
]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#120072 /hvaonline/posts/list/19573.html#120072 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây Code:
Amazon: http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470018666.html
2. Fundamentals of Database Systems (5th Edition) Code:
Amazon: http://www.amazon.com/Fundamentals-Database-Systems-Ramez-Elmasri/dp/0321369572
3. Object Oriented Systems Analysis and Design using UML, 3/e Simon Bennett, Celesio AG Steve McRobb, De Montfort University Ray Farmer, Coventry University ISBN: 0077110005 Copyright year: 2006 Code:
Link: http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0077110005/information_center_view0/
Email của mình: lengocminh.vn@gmail.com Xin cảm ơn rất nhiều.]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#120375 /hvaonline/posts/list/19573.html#120375 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#121123 /hvaonline/posts/list/19573.html#121123 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây Code:
Professional XML Development with Apache Tools : Xerces, Xalan, FOP, Cocoon, Axis, Xindice
by Theodore W. Leung
ISBN #0764543555, Wrox Press
Cám ơn vì sự giúp đỡ!]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#121156 /hvaonline/posts/list/19573.html#121156 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#121176 /hvaonline/posts/list/19573.html#121176 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

tmd wrote:
Vào cái link này, thử hết 3 cái link http://www.ebookee.com/Professional-XML-Development-with-Apache-Tools-Xerces-Xalan-FOP-Cocoon-Axis-Xindice_29866.html 
Đúng đồ em cần kíp, thanks :x ]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#121214 /hvaonline/posts/list/19573.html#121214 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách /hvaonline/posts/list/19573.html#122676 /hvaonline/posts/list/19573.html#122676 GMT Cần cuốn sách Cấu trúc dữ liệu. /hvaonline/posts/list/19573.html#122976 /hvaonline/posts/list/19573.html#122976 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách

chuot_tlc wrote:
Mình đang cần quyển CWNA 4th edition, nó có trong mục Mỗi ngày một cuốn sách nhưng link die mất rồi, ai down trước thì share cho mình với. thank :-(  
CWNA Certified Wireless Network Administrator Official Study Guide, (Exam PW0-100), Fourth Edition (Certification Press) (Paperback) Code:
http://rapidshare.com/files/87778551/0071494901.zip
]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#123135 /hvaonline/posts/list/19573.html#123135 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách

tranhuuphuoc wrote:

chuot_tlc wrote:
Mình đang cần quyển CWNA 4th edition, nó có trong mục Mỗi ngày một cuốn sách nhưng link die mất rồi, ai down trước thì share cho mình với. thank :-(  
CWNA Certified Wireless Network Administrator Official Study Guide, (Exam PW0-100), Fourth Edition (Certification Press) (Paperback) Code:
http://rapidshare.com/files/87778551/0071494901.zip
 
sao link này vẫn die vậy anh. em down nhưng vẫn báo lỗi,]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#123168 /hvaonline/posts/list/19573.html#123168 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách

chuot_tlc wrote:

tranhuuphuoc wrote:

chuot_tlc wrote:
Mình đang cần quyển CWNA 4th edition, nó có trong mục Mỗi ngày một cuốn sách nhưng link die mất rồi, ai down trước thì share cho mình với. thank :-(  
CWNA Certified Wireless Network Administrator Official Study Guide, (Exam PW0-100), Fourth Edition (Certification Press) (Paperback) Code:
http://rapidshare.com/files/87778551/0071494901.zip
 
sao link này vẫn die vậy anh. em down nhưng vẫn báo lỗi, 
Tui vẫn down được bình thường mà! Báo lỗi gì thì bạn phải cho biết thì mới biết cách giải quyết chứ!]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#123169 /hvaonline/posts/list/19573.html#123169 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#124318 /hvaonline/posts/list/19573.html#124318 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

chuot_tlc wrote:
khi nhập mã xác thực của Rapid vào thì ok. hiện nên cho mình save vào, nhưng khi save thì báo The request doesn't exist http request not foud mình thử rất nhiều lần mà toàn thế 
Link RS ở trên mình vẫn down binh thường nhưng khi down về thì không thể giải nén được. Bạn thử 1 trong các link dưới xem có giúp được ji ko. Code:
http://www.4shared.com/file/4210649/b632929d/_ebook_-_pdf__cwna_-_certified_wireless_network_administrator_-_official_study_guide.html?s=1
hoặc: Code:
http://rapidshare.com/files/26721439/Sybex_CWNA_Certified_Wireless_Network_Administrator_Study_Guide_Exam_PW0-100_Sep_2006.rar
hoặc: Code:
http://rapidshare.com/files/26721440/Wireless_Networking_-_Certified_Wireless_Network_Administrator_Official_Study_Guide.rar
]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#124326 /hvaonline/posts/list/19573.html#124326 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây
Sách tìm bởi Google book seach hay có nguồn từ Amazon nên khó down quá . Thankss ]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#124372 /hvaonline/posts/list/19573.html#124372 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#125762 /hvaonline/posts/list/19573.html#125762 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#126443 /hvaonline/posts/list/19573.html#126443 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#126723 /hvaonline/posts/list/19573.html#126723 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

gagobk wrote:
Mình đang cuốn :configuration guide for asterisk pbx : url: http://www.amazon.com/Configuration-Guide-Asterisk-Flavio-Goncalves/dp/8590690423 Bạn nào có làm ơn cho mình xin. Cảm ơn nhiều!! 
Tôi chưa tìm quyển sách mà bro cần, tôi chỉ có các quyển sách sau về Asterisk . Code:
http://rapidshare.com/files/59823001/OReilly.Asterisk.The.Future.of.Telephony.Sep.2005.chm
 http://rapidshare.com/files/68640136/Asterisk.The.Future.of.Telephony._2nd.Edition_.pdf
 http://rapidshare.com/files/101196965/Packt.Publishing.AsteriskNOW.Mar.2008.pdf
]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#126779 /hvaonline/posts/list/19573.html#126779 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

puratinoo wrote:
bạn nào có cuốn OpenSSL của O'reilly cho mình link với, thanks! mình có search rồi mà hình như link die rồi :) 
Cuốn này phải không O'Reilly Network Security with OpenSSL Code:
http://rapidshare.com/files/109291243/Network.Security.with.OpenSSL.pdf
]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#126783 /hvaonline/posts/list/19573.html#126783 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#126863 /hvaonline/posts/list/19573.html#126863 GMT Tìm sách - CompTIA convergence+ certification study guide CompTIA convergence+ certification study guide Link đây ạ: http://www.overstock.com/Books-Movies-Music-Games/CompTIA-Convergence-Certification-Study-Guide/2966210/product.html Thanks]]> /hvaonline/posts/list/19573.html#127905 /hvaonline/posts/list/19573.html#127905 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây http://www.amazon.com/Microsoft-Visual-Studio-2008-Unleashed/dp/0672329727/ref=sr_1_8?ie=UTF8&s=books&qid=1209559898&sr=1-8  Cám ơn sự giúp đỡ!]]> /hvaonline/posts/list/19573.html#128353 /hvaonline/posts/list/19573.html#128353 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#128689 /hvaonline/posts/list/19573.html#128689 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#128692 /hvaonline/posts/list/19573.html#128692 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây Programming Microsoft® SQL Server™ 2000 with Microsoft Visual Basic® .NET Author Rick Dobson Pages 704 Disk 1 Companion CD(s) Level Int/Adv Published 05/29/2002 ISBN 9780735615359 ISBN-10 0-7356-1535-7
Xin cảm ơn!]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#129601 /hvaonline/posts/list/19573.html#129601 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#129976 /hvaonline/posts/list/19573.html#129976 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#130873 /hvaonline/posts/list/19573.html#130873 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây http://rapidshare.com/files/17610155/_2006-05__0387026207_Beyond_fear__thinking_sensibly_about_security_in_an_uncertain_world.rar http://www.team509.com/download/docs/security/management/ http://www.ebookee.com/search.php?cx=005418540955315608444%3Ahzcbi9hnswe&cof=FORID%3A11&q=Cryptographic+Principles%2C+Algorithms+and+Protocols&sa=Search ]]> /hvaonline/posts/list/19573.html#130879 /hvaonline/posts/list/19573.html#130879 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#131590 /hvaonline/posts/list/19573.html#131590 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#133415 /hvaonline/posts/list/19573.html#133415 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây Visual Basic 6 Black Book: The Only Book You'll Need on Visual Basic Book Description Completely explains the crucial Visual Basic tool set in detail. Covers the best Visual Basic programming practices, from design tools to flowcharts. Contains 1,000 pages of everything Visual Basic 6, from radio buttons and checkboxes to XOR drawings, OLE automation, DHTML page design, and Internet Explorer 4 support. Book Info Provides insight, programming tips & techniques, & real-world solutions you can put to work today. Designed to help you save hours of time & perfect your programming skills. Covers everything from graphics & image processing, ActiveX controls, database development & data-bound controls. Paper. CD-ROM included. http://rapidshare.com/files/118037955/Visual_Basic_6_Black_Book_Rilwis.tk.rar ]]> /hvaonline/posts/list/19573.html#133453 /hvaonline/posts/list/19573.html#133453 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#136537 /hvaonline/posts/list/19573.html#136537 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#136565 /hvaonline/posts/list/19573.html#136565 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#140296 /hvaonline/posts/list/19573.html#140296 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#141147 /hvaonline/posts/list/19573.html#141147 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#144620 /hvaonline/posts/list/19573.html#144620 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#146028 /hvaonline/posts/list/19573.html#146028 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây http://www.box.net/services/ipaper_by_scribd/102/33394903/8dd911/assembler/shared/2c1d7sgcfc/ ] Nếu có xin up hoặc share cho mình ở địa chỉ Now_or_never_pc06@yahoo.com. Cuốn này mình cũng có nhưng mà bắt đầu từ chương 4 luôn. Ai có đầy đủ các chương đầu thì gửi cho mình với nhé. Cảm ơn các bạn nhiều! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Một vài cuốn nữa, mình đang cần một vài tài liệu nói về kiến trúc máy tính nếu ai có thì cho mình với. Ghi chú: Kiến thức còn căn bản, mình chỉ xin sách mang tính chất giáo khoa thôi, chưa cần sách tham khảo. Cảm ơn mọi người lần nữa!]]> /hvaonline/posts/list/19573.html#147031 /hvaonline/posts/list/19573.html#147031 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#147946 /hvaonline/posts/list/19573.html#147946 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

gamowaxaky wrote:
Mình cần quyển "Sams Teach Yourself C In 21 Days for Linux". Nghe nói cuốn này hay mà tìm trên Google thấy là phải mua ở amazon.com, không thấy ở đâu cho down free. 
http://rapidlibrary.com/index.php?q=Sams+Teach+Yourself+C+In+21+Days+for+Linux&filetype=0 
]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#147948 /hvaonline/posts/list/19573.html#147948 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#147987 /hvaonline/posts/list/19573.html#147987 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây http://www.snapdrive.net/files/534931/teach%20yourself%20linux%20in%2024%20hours.pdf -:-) ]]> /hvaonline/posts/list/19573.html#148167 /hvaonline/posts/list/19573.html#148167 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#150178 /hvaonline/posts/list/19573.html#150178 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#150358 /hvaonline/posts/list/19573.html#150358 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#150894 /hvaonline/posts/list/19573.html#150894 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

AIO wrote:
Nhờ mọi người tìm hộ : Name : Practical Prototype and script.aculo.us By: Andrew Dupont ISBN10: 1-59059-919-5 ISBN13: 978-1-59059-919-8 352 pp. Published Jun 2008 eBook Price: $27.99 Price: $39.99 Hình Ảnh :[img]http://www.apress.com/resource/bookcover/9781590599198?size=medium[/img] Cảm ơn. 
Của Bác đây: Link: http://www.snapdrive.net/files/534931/1590599195.pdf http://www.mediafire.com/?dzpuyu4hrjt ]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#150905 /hvaonline/posts/list/19573.html#150905 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

Bướm Đêm wrote:
Của Bác đây: Link: http://www.snapdrive.net/files/534931/1590599195.pdf http://www.mediafire.com/?dzpuyu4hrjt  
Cảm ơn Bướm Đêm!]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#151006 /hvaonline/posts/list/19573.html#151006 GMT
Re:Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0201657686/ref=nosim/mitopencourse-20 không ? Nếu có thì upload lên giùm em !!! ]]> /hvaonline/posts/list/19573.html#151674 /hvaonline/posts/list/19573.html#151674 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#151923 /hvaonline/posts/list/19573.html#151923 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây http://www.amazon.com/Undocumented-Windows-NT%C2%AE-Prasad-Dabak/dp/0764545698/ref=sr_1_5?ie=UTF8&s=books&qid=1222261439&sr=8-5  ]]> /hvaonline/posts/list/19573.html#152912 /hvaonline/posts/list/19573.html#152912 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

hoangclinh wrote:
Ai có cho mình xin cuốn "Undocumented Windows NT(Paperback)" ,tác giả : Prasad Dabak ,Sandeep Phadke ,Milind Borate. Link trên amazon :
http://www.amazon.com/Undocumented-Windows-NT%C2%AE-Prasad-Dabak/dp/0764545698/ref=sr_1_5?ie=UTF8&s=books&qid=1222261439&sr=8-5 
 
Trong khi chờ đợi bạn có thể đọc tạm:
http://rapidshare.com/files/84510525/WINDOWS_-_Undocumented_Windows_2000_Secrets.pdf.zip 
http://rapidshare.com/files/118264655/Windows_Undocumented.rar 
]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#152916 /hvaonline/posts/list/19573.html#152916 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#152969 /hvaonline/posts/list/19573.html#152969 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#153444 /hvaonline/posts/list/19573.html#153444 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây http://books.google.com.vn/books?hl=vi&id=jQ9NzappL7gC&dq=%22Data+Structure+in+C%22+Sudhir+Dawra&printsec=frontcover&source=web&ots=UdceZq6oT0&sig=ZTq95b1f8kILCAUaCJtkfWwpJ14&sa=X&oi=book_result&resnum=2&ct=result#PPP1,M1 xem online nha]]> /hvaonline/posts/list/19573.html#153446 /hvaonline/posts/list/19573.html#153446 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

protectHat wrote:
http://books.google.com.vn/books?hl=vi&id=jQ9NzappL7gC&dq=%22Data+Structure+in+C%22+Sudhir+Dawra&printsec=frontcover&source=web&ots=UdceZq6oT0&sig=ZTq95b1f8kILCAUaCJtkfWwpJ14&sa=X&oi=book_result&resnum=2&ct=result#PPP1,M1 xem online nha 
Anh ơi anh có file nào ở dạng PDF không ạ.Chứ nếu đọc online trên google này bất tiện lắm.Em muốn in ra rồi đọc bao h cũng dễ dàng hơn nhiều]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#153485 /hvaonline/posts/list/19573.html#153485 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây http://www.pdfgeni.com/htm/20080930/data-structure-in-c-pdf.html nhưng đó lại không phải sách cậu muốn. Theo tôi thì cậu nên đánh lại cuốn sách đó rồi chia sẻ cho mọi người. Vừa đọc kỹ sách mà lại có ích cho mọi người -:|- Nếu làm xong thì cho tôi 1 bản với nhé. Tôi cũng định học C nhưng không biết tiếng anh :( ]]> /hvaonline/posts/list/19573.html#153491 /hvaonline/posts/list/19573.html#153491 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#156383 /hvaonline/posts/list/19573.html#156383 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#156391 /hvaonline/posts/list/19573.html#156391 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#157514 /hvaonline/posts/list/19573.html#157514 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#158860 /hvaonline/posts/list/19573.html#158860 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây + The C++ Programming Language - Bjarne Stroustrup + Programming C#: Building .NET Applications with C# by Jesse Liberty Thanks rất nhiều. Làm ơn gửi về địa chỉ nvphung90@gmail.com. ]]> /hvaonline/posts/list/19573.html#160569 /hvaonline/posts/list/19573.html#160569 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây nvphung90 write
Em muốn nhờ tìm dùm 2 quyển này ạ : + The C++ Programming Language - Bjarne Stroustrup  
Tôi google một cái là ra liền. Tôi không biết tại sao bạn lại hỏi.Nó đây http://www.4shared.com/file/22702824/8049b31/Bjarne_Stroustrup_-_The_C_Programming_Language_Special_3rd_Edition.html?s=1 Lần sau google rồi lại hỏi.]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#161368 /hvaonline/posts/list/19573.html#161368 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#164684 /hvaonline/posts/list/19573.html#164684 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#166117 /hvaonline/posts/list/19573.html#166117 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

simba_vn2210 wrote:
Các bạn ơi, mình đang cần quyển Database Management Systems by Raghu Ramakrishnan and Johannes Gehrke, mà nghe người ta thường gọi là quyển con bò sữa. Các bạn có thể xem cái này để biết thêm về cuốn sách http://pages.cs.wisc.edu/~dbbook/. Cám ơn các bạn nhiều! 
http://rapidshare.com/files/182281107/Database_Management_Systems.pdf.html]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#166186 /hvaonline/posts/list/19573.html#166186 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

dragonbk88 wrote:
Tôi đang cần các cuốn sách: /hvaonline/posts/list/18453.html /hvaonline/posts/list/18741.html /hvaonline/posts/list/16899.html /hvaonline/posts/list/14936.html /hvaonline/posts/list/19634.html Link down các cuốn sách trên die hết rồi. Mong các pro up link mới lên với. Nếu dc thì có thể gửi về địa chỉ:dragonbk88@yahoo.com. Thanks 
http://www.mediafire.com/?nyi2m5mrlyg http://www.mediafire.com/?cur2xdtejgt http://rapidshare.com/files/182289128/OpenSUSE_Linux_Unleashed.rar.html http://rs214.rapidshare.com/files/59846681/Securing_Linux.rar Link cuốn thứ ba còn dùng đươc mà của bạn ngaongan đó. ]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#166198 /hvaonline/posts/list/19573.html#166198 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#166254 /hvaonline/posts/list/19573.html#166254 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#168892 /hvaonline/posts/list/19573.html#168892 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây chi tiết xem tại: http://www.amazon.co.uk/architects-Zend-Certification-Study-Guide/dp/0973862149 quyển một thì có nhưng quyển 2 google mãi không ra ]]> /hvaonline/posts/list/19573.html#169545 /hvaonline/posts/list/19573.html#169545 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

homelands wrote:
Mình đang cần cuốn:zend php certification study guid second edition: chi tiết xem tại: http://www.amazon.co.uk/architects-Zend-Certification-Study-Guide/dp/0973862149 quyển một thì có nhưng quyển 2 google mãi không ra  
Mình thì cho rằng bạn chưa dùng google để tìm vì mình dùng google search với từ khóa "Php|architect's Zend PHP 5 Certification Study Guide" thì tìm được ở đây cả hai cuốn luôn. Bạn xem thử. http://www.cheapsolution.net/showthread.php?p=69]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#169658 /hvaonline/posts/list/19573.html#169658 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

meo_rung wrote:

homelands wrote:
Mình đang cần cuốn:zend php certification study guid second edition: chi tiết xem tại: http://www.amazon.co.uk/architects-Zend-Certification-Study-Guide/dp/0973862149 quyển một thì có nhưng quyển 2 google mãi không ra  
Mình thì cho rằng bạn chưa dùng google để tìm vì mình dùng google search với từ khóa "Php|architect's Zend PHP 5 Certification Study Guide" thì tìm được ở đây cả hai cuốn luôn. Bạn xem thử. http://www.cheapsolution.net/showthread.php?p=69 
:D biết ngay thể nào cũng có người nhầm mà,mình đang cần quyển 2 meo_rung à,cám ơn bạn vì quyển test book]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#169783 /hvaonline/posts/list/19573.html#169783 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#169873 /hvaonline/posts/list/19573.html#169873 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

nbthanh wrote:
Mình cần kiếm Sách hoặc Training Kit cho kỳ thi 70-632: Microsoft Office Project 2007, Managing Projects. Nếu bạn nào có cho mình xin đường link download nhé. Xin cảm ơn trước! 
Vào đây www.examsheets.com xem có cái mả lão cần không Nếu có thì PM cho tôi và ngược lại .]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#170075 /hvaonline/posts/list/19573.html#170075 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#170128 /hvaonline/posts/list/19573.html#170128 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

Bướm Đêm wrote:
Cuốn " Exam 070 632: Microsoft Office Project 2007 Managing Projects" mà anh T hỏi ai kiếm được em xin gọi sư phụ ngàn lần :D:D em mất đứt nửa ngày trời, bất chấp google cảnh báo "website này có thể gây nguy hại máy tính bạn" rùi dùng đủ thứ mà vẫn kiếm hông ra bản full :-)  
Bác Bướm Đêm nói rất chính xác tớ cũng thử nhiều rồi tìm mãi mờ cả mắt cũng không ra cuốn đó. May ra dùng cờ cờ thì còn có khả năng. Regards]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#170141 /hvaonline/posts/list/19573.html#170141 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

BíchNgọc wrote:

Bướm Đêm wrote:
Cuốn " Exam 070 632: Microsoft Office Project 2007 Managing Projects" mà anh T hỏi ai kiếm được em xin gọi sư phụ ngàn lần :D:D em mất đứt nửa ngày trời, bất chấp google cảnh báo "website này có thể gây nguy hại máy tính bạn" rùi dùng đủ thứ mà vẫn kiếm hông ra bản full :-)  
Bác Bướm Đêm nói rất chính xác tớ cũng thử nhiều rồi tìm mãi mờ cả mắt cũng không ra cuốn đó. May ra dùng cờ cờ thì còn có khả năng. Regards 
Nếu tên chính xác của nó là: MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-632): Managing Projects with Microsoft Office Project 2007
thì của bạn đây: Code:
http://rapidshare.com/files/202441493/70-632.rar
]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#171070 /hvaonline/posts/list/19573.html#171070 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây Code:
http://www.chapters.indigo.ca/books/Digital-Systems-and-Applications-Vojin-Oklobdzija-Vojin-G-Oklobdzija/9780849386190-item.html?ref=Search+Books%3a+%2527Vojin+Oklobdzija%2527
. Ko biết cuốn này có ko.]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#171845 /hvaonline/posts/list/19573.html#171845 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

lavecoi wrote:
mình cần cuốn : Digital Systems and Applications Code:
http://www.chapters.indigo.ca/books/Digital-Systems-and-Applications-Vojin-Oklobdzija-Vojin-G-Oklobdzija/9780849386190-item.html?ref=Search+Books%3a+%2527Vojin+Oklobdzija%2527
. Ko biết cuốn này có ko. 
link mediafire.com : http://www.mediafire.com/?idymj351yyy Mình đã dùng google với từ khoá : "Digital Systems and Applications" site:flazx.com Ở đó bạn sẽ có direct link hoặc download mediafire mình đã upload cho bạn :)]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#172023 /hvaonline/posts/list/19573.html#172023 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#172041 /hvaonline/posts/list/19573.html#172041 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

lavecoi wrote:
mình cần cuốn : Digital Systems and Applications Code:
http://www.chapters.indigo.ca/books/Digital-Systems-and-Applications-Vojin-Oklobdzija-Vojin-G-Oklobdzija/9780849386190-item.html?ref=Search+Books%3a+%2527Vojin+Oklobdzija%2527
. Ko biết cuốn này có ko. 
Digital Systems and Applications http://depositfiles.com/files/2622202 or http://rapidshare.com/files/74918807/Digital_Systems_and_Applications.rar ;) ]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#172047 /hvaonline/posts/list/19573.html#172047 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#172869 /hvaonline/posts/list/19573.html#172869 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#173166 /hvaonline/posts/list/19573.html#173166 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

VaT wrote:
Mình đang tìm cuốn : Network Fundamentals 2nd (Author :Dye, Mark.) Bạn nào có thì share cho mình với nhé. Cảm ơn nhiều  
Cuốn này?
http://www.computerbooksonline.com/abook.asp?i=1587132087 
]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#173270 /hvaonline/posts/list/19573.html#173270 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

nlfb wrote:

VaT wrote:
Mình đang tìm cuốn : Network Fundamentals 2nd (Author :Dye, Mark.) Bạn nào có thì share cho mình với nhé. Cảm ơn nhiều  
Cuốn này?
http://www.computerbooksonline.com/abook.asp?i=1587132087 
 
Đúng rồi đó bạn. Không biết bạn có ebook cuốn này không?]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#173346 /hvaonline/posts/list/19573.html#173346 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#173807 /hvaonline/posts/list/19573.html#173807 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

alodemnay wrote:
Mình đang tìm một số quyển sách về LDAP như sau, mong mọi người giúp đỡ: 1. LDAP System Administration 2. Deploying OpenLDAP 3. Understanding and Deploying LDAP Directory Services, 2nd Edition 4. Mastering OpenLDAP: Configuring, Securing and Integrating Directory Services 5. LDAP Directories Explained: An Introduction and Analysis 6. The ABCs of LDAP: How to Install, Run, and Administer LDAP Services 7. LDAP: Programming Directory-Enabled Applications With Lightweight Directory Access Protocol 8. LDAP Programming with Java 9. LDAP Metadirectory Provisioning Methodology: A Step by Step Method to Implementing Ldap Based Metadirectory Provisioning & Identity Management Systems Thanks All! 
Ừm, bạn định đọc hết chỗ này sao? Mình đề nghị bắt đầu với cuốn Mastering OpenLDAP của Matt Butcher. Search lại trên diễn đàn, có ai đó đã up lên rồi mà, nếu không thì Google cũng có thôi. P/S: Cái gì nó có tồn tại trên Internet thì nên chịu khó tìm trước khi hỏi.]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#173961 /hvaonline/posts/list/19573.html#173961 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#174788 /hvaonline/posts/list/19573.html#174788 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#174891 /hvaonline/posts/list/19573.html#174891 GMT Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

tommyle1902 wrote:
2. Fundamentals of Database Systems (5th Edition) Code:
Amazon: http://www.amazon.com/Fundamentals-Database-Systems-Ramez-Elmasri/dp/0321369572
3. Object Oriented Systems Analysis and Design using UML, 3/e Simon Bennett, Celesio AG Steve McRobb, De Montfort University Ray Farmer, Coventry University ISBN: 0077110005 Copyright year: 2006 Code:
Link: http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0077110005/information_center_view0/
 
Tôi đang cần 2 quyển: 2. Fundamentals of Database Systems (5th Edition) Code:
Amazon: http://www.amazon.com/Fundamentals-Database-Systems-Ramez-Elmasri/dp/0321369572
3. Object Oriented Systems Analysis and Design using UML Code:
Link: http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0077110005/information_center_view0/
Thấy ở trên có ng đã yêu cầu nên tôi re-up lại. Làm ơn send vào địa chỉ mail: kelvin.combo@gmail.com Xin cám ơn rất nhiều!]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#174901 /hvaonline/posts/list/19573.html#174901 GMT
Re: Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây " TCP/IP Protocol Suite 3rd edition" (McGraw-Hill Forouzan Networking) ,mình đã tìm nhiều lần rồi không thấy , không biết cuốn này có ebook không nữa , bạn nào có cho mình xin . Cảm ơn nhiều ! Code:
http://www.ebooknetworking.com/books_detail-0072967722.html
]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#182478 /hvaonline/posts/list/19573.html#182478 GMT
Cho em xin cuốn "Trigonometry for dummies" /hvaonline/posts/list/19573.html#182935 /hvaonline/posts/list/19573.html#182935 GMT Cho em xin cuốn "Trigonometry for dummies"

Đông Chí wrote:
Chào các bác, không biết em đặt yêu cầu này ở đây có thích hợp không, nếu không thích hợp thì nhờ các Mod move giùm vậy. Em đang cần cuốn "Trigonometry for dummies", cuốn này có rất nhiều ở các thư viện của nước ngoài, LC Call No của nó là: "QA531 .S783 2005", ISBN: 9780764569036. Bác nào học ở nước ngoài có cuốn này thì cho em xin với. Em xin chân thành cảm ơn. Nếu không thì sell cho em cũng được, nếu giá cả hợp lý thì em sẽ mua. Thân mến. 
Mary Jane Sterling, «Trigonometry Workbook For Dummies» For Dummies | ISBN 0764587811 | 2005-07-08 | PDF | 2,5 Mb | 320 pages http://rapidshare.com/files/114534/Trigonometry.Workbook.for.Dummies-0764587811.rar MD5: e4784e0bacec7f9a17905f29f1cb8359 Book Description: From angles to functions to identities — solve trig equations with ease Got a grasp on the terms and concepts you need to know, but get lost halfway through a problem or worse yet, not know where to begin? No fear — this hands-on-guide focuses on helping you solve the many types of trigonometry equations you encounter in a focused, step-by-step manner. With just enough refresher explanations before each set of problems, you'll sharpen your skills and improve your performance. You'll see how to work with angles, circles, triangles, graphs, functions, the laws of sines and cosines, and more! 100s of Problems! * Step-by-step answer sets clearly identify where you went wrong (or right) with a problem * Get the inside scoop on graphing trig functions * Know where to begin and how to solve the most common equations * Use trig in practical applications with confidence About the Author: Mary Jane Sterling is also the author of Algebra For Dummies, Trigonometry For Dummies, Algebra Workbook For Dummies, Algebra I CliffStudySolver, and Algebra II CliffStudySolver (all published by Wiley). She has taught at Bradley University in Peoria, Illinois, for over 25 years. Download from mirror on Depositfiles http://depositfiles.com/files/328737]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#182988 /hvaonline/posts/list/19573.html#182988 GMT
Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây Code:
http://learn-how-to-hack.net/index.php?
]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#184767 /hvaonline/posts/list/19573.html#184767 GMT
Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

math man wrote:
Mình cần cuốn ""The Hackers Underground Handbook"" link bìa của nó ở đâyCode:
http://learn-how-to-hack.net/index.php?
 
Bạn có thể xem ở /hvaonline/posts/list/0/29991.html#185009]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#185010 /hvaonline/posts/list/19573.html#185010 GMT
Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây computer vision principles and practice của Pedram Azad, Tilo Gockel, Rüdiger Dillmann nhờ mọi người giúp đỡ]]> /hvaonline/posts/list/19573.html#190444 /hvaonline/posts/list/19573.html#190444 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#192164 /hvaonline/posts/list/19573.html#192164 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#193009 /hvaonline/posts/list/19573.html#193009 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#193086 /hvaonline/posts/list/19573.html#193086 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#193394 /hvaonline/posts/list/19573.html#193394 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây UML: A Beginner's Guide (Paperback) của Jason T.Roff Link amazon : http://www.amazon.com/UML-Beginners-Jason-T-Roff/dp/0072224606 ai có thì up lên hộ mình]]> /hvaonline/posts/list/19573.html#195029 /hvaonline/posts/list/19573.html#195029 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#196745 /hvaonline/posts/list/19573.html#196745 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#196749 /hvaonline/posts/list/19573.html#196749 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#198010 /hvaonline/posts/list/19573.html#198010 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#198265 /hvaonline/posts/list/19573.html#198265 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#198934 /hvaonline/posts/list/19573.html#198934 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây http://www.amazon.com/Zend-Framework-Official-Programmer-Reference/dp/1430219068/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1260077974&sr=8-2[/url]
]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#199907 /hvaonline/posts/list/19573.html#199907 GMT
Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#200381 /hvaonline/posts/list/19573.html#200381 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#202569 /hvaonline/posts/list/19573.html#202569 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#203840 /hvaonline/posts/list/19573.html#203840 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#204507 /hvaonline/posts/list/19573.html#204507 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#204568 /hvaonline/posts/list/19573.html#204568 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#204903 /hvaonline/posts/list/19573.html#204903 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

aicudung wrote:
mình đang cần cuốn sách Upgrading and Repairing PCs bạn nào có, có thể share cho mình ko, hoặc gửi vào mail: aicudung@gmail.com 
http://avaxsearch.com/avaxhome_search?q=Upgrading+and+Repairing+PCs+&commit=Go]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#205969 /hvaonline/posts/list/19573.html#205969 GMT
Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#210350 /hvaonline/posts/list/19573.html#210350 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây PDF). Tìm mờ cả mắt mà không thấy. Nhờ mọi người xắn tay giúp một tý. http://www.amazon.com/Struts-Complete-Reference-2nd/dp/0072263865/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1273376337&sr=8-1 ]]> /hvaonline/posts/list/19573.html#210556 /hvaonline/posts/list/19573.html#210556 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#211028 /hvaonline/posts/list/19573.html#211028 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#211033 /hvaonline/posts/list/19573.html#211033 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây Pfsense The Definitive Guide thì cho em xin nhé. Cảm ơn mọi người nhiều.]]> /hvaonline/posts/list/19573.html#211530 /hvaonline/posts/list/19573.html#211530 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#212908 /hvaonline/posts/list/19573.html#212908 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây
]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#214121 /hvaonline/posts/list/19573.html#214121 GMT
Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/420/17451.html 
http://rapidshare.com/files/124627058/Hacking.Linux.Exposed_Rilwis.tk.rar 
]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#214214 /hvaonline/posts/list/19573.html#214214 GMT
Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#214249 /hvaonline/posts/list/19573.html#214249 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây Code:
http://www.mediafire.com/?m2njybimm5c
]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#214262 /hvaonline/posts/list/19573.html#214262 GMT
Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#215980 /hvaonline/posts/list/19573.html#215980 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#218079 /hvaonline/posts/list/19573.html#218079 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#218576 /hvaonline/posts/list/19573.html#218576 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây
anh em nào có chia sẻ giúp.]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#218853 /hvaonline/posts/list/19573.html#218853 GMT
Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

DoQuangKhai wrote:
Có bác nào biết kiếm quyển Toán rời rạc ứng dụng trong tin học của Kenneth H. Rosen bản tiếng Việt chia sẻ cho em với ( sách in hoặc PDF cũng đc miễn là bản tiếng Việt) hiện giờ đang cần gấp :-( :-( . Xin cảm ơn trước 
Tiếng Việt trên mạng không có đâu bác ơi.Chỉ có quyển Tiếng Anh thôi.Nếu bạn muốn photo.Nếu bạn ở gần ĐHBK tpHCM thì đến mấy quán photo ở gần trường BK rồi đặt người ta photo,hoặc là phải mua thôi.]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#219964 /hvaonline/posts/list/19573.html#219964 GMT
Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#220379 /hvaonline/posts/list/19573.html#220379 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#221316 /hvaonline/posts/list/19573.html#221316 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#224519 /hvaonline/posts/list/19573.html#224519 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#230802 /hvaonline/posts/list/19573.html#230802 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#232768 /hvaonline/posts/list/19573.html#232768 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

m3onh0x84 wrote:
Bà con ai có cho em xin bộ này đc k0 ạ :D :x, google ra toàn links chết từ hồi nào rồi :( ├── 1 Beginner │ └── ****OReilly.Learning.Python.3rd.Edition.Oct.2007.pdf ├── 20Learn to Program Using Python 1st edtion.zip ├── 20Perl To Python Migration - 2001 - (By Laxxuss).chm ├── 20Python Essential Reference, Second Edition.rar ├── 20Python Guide - For Beginners.zip ├── 2 Intermediate │ ├── Begining Python - From Novice to Professional.pdf │ ├── Programming Python, 3rd Ed Aug2006.pdf │ ├── Programming Python 3rd Edition.chm │ ├── Python Cookbook, 2nd Edition.chm │ ├── 3 Advanced │ ├── O'Reilly.Python.in.a.Nutshell.2nd.Edition.Jul.2006.chm │ └── Python Essential Reference, 2nd Edition.pdf ├── 4 Network Programming │ ├── Foundations_of_Python_Network_Programming.djvu │ ├── OReilly.Python.for.Unix.and.Linux.System.Administration.Sep.2008.pdf │ └── O'Reilly-Twisted Network Programming Essentials - By Abe Fettig - 2005.chm 
Thiếu thì hú mình 1 phát ;) http://www.mediafire.com/?qjdk4co5spian]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#232825 /hvaonline/posts/list/19573.html#232825 GMT
Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#233069 /hvaonline/posts/list/19573.html#233069 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#233270 /hvaonline/posts/list/19573.html#233270 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#234862 /hvaonline/posts/list/19573.html#234862 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây Code:
http://www.eazyupload.net/download/hwwWr6kL/0136073735.zip.htm
ps: sách của William Stallings khá hay, bạn vừa chọn một quyển rất tốt đấy.]]>
/hvaonline/posts/list/19573.html#234864 /hvaonline/posts/list/19573.html#234864 GMT
Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#236771 /hvaonline/posts/list/19573.html#236771 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây 1. The Indispensable PC Hardware Book by Hans-Peter Messmer, 4th ed. 2. The Undocumented PC - A Programmer's Guide to I/O, CPUs, and Fixed Memory Areas by Frank van Gilluwe, 2nd ed.   ai có thì cho mình xin.]]> /hvaonline/posts/list/19573.html#236789 /hvaonline/posts/list/19573.html#236789 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#240257 /hvaonline/posts/list/19573.html#240257 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#241748 /hvaonline/posts/list/19573.html#241748 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#242929 /hvaonline/posts/list/19573.html#242929 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#244110 /hvaonline/posts/list/19573.html#244110 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#244564 /hvaonline/posts/list/19573.html#244564 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây
 • Các bạn làm ơn tìm giúp mình cuốn sách này
 • Reverse Secrets of Reverse Engineering
  http://www.amazon.com/Reversing-Secrets-Engineering-Eldad-Eilam/dp/0764574817/ref=pd_sim_b_2 
  Cảm ơn bạn nhiều nhé ;) :) ]]>
  /hvaonline/posts/list/19573.html#244789 /hvaonline/posts/list/19573.html#244789 GMT
  Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

  truongbnn wrote:
  • Các bạn làm ơn tìm giúp mình cuốn sách này
  Reverse Secrets of Reverse Engineering
  http://www.amazon.com/Reversing-Secrets-Engineering-Eldad-Eilam/dp/0764574817/ref=pd_sim_b_2 
   
  bạn down nó ở đâu nha: http://www.mediafire.com/?55ulp82yeeil8ev]]>
  /hvaonline/posts/list/19573.html#244791 /hvaonline/posts/list/19573.html#244791 GMT
  Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#245122 /hvaonline/posts/list/19573.html#245122 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây
  ]]>
  /hvaonline/posts/list/19573.html#247311 /hvaonline/posts/list/19573.html#247311 GMT
  Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#249529 /hvaonline/posts/list/19573.html#249529 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#250140 /hvaonline/posts/list/19573.html#250140 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây Nghệ thuật tận dụng lỗi phần mềm mình thấy trên http://vatgia.com/701/692602/ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-t%E1%BA%ADn-d%E1%BB%A5ng-l%E1%BB%97i-ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m.html vẫn còn hàng nà bạn ! Đặt mua đi ! chứ cuốn sách có 25K à mà sách tiếng Việt nữa, cần gì phải tìm ebook hả bạn !]]> /hvaonline/posts/list/19573.html#250957 /hvaonline/posts/list/19573.html#250957 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#251545 /hvaonline/posts/list/19573.html#251545 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

  blinky wrote:
  Tôi cần quyển sách mang tên: Systems Analysis and Design (8th Edition) by Kenneth E. Kendall and Julie E. Kendall url: http://www.amazon.com/Systems-Analysis-Design-Kenneth-Kendall/dp/013608916X/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1313496109&sr=8-6 Tôi xin chân thành cảm ơn! 
  Bạn tải về torrent này nhé : http://torrents.thepiratebay.org/6811472/Systems_Analysis_and_Design__8th_Edition_BBS_.6811472.TPB.torrent]]>
  /hvaonline/posts/list/19573.html#251593 /hvaonline/posts/list/19573.html#251593 GMT
  Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#252875 /hvaonline/posts/list/19573.html#252875 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

  TSC.Style wrote:
  Mình đang cần cuốn: REA_UnPacKing Ebook! URL: /hvaonline/posts/list/23682.html  
  Bạn đọc kỹ lại đi, đã có thành viên gởi link mediafire lên rồi mà. ]]>
  /hvaonline/posts/list/19573.html#252902 /hvaonline/posts/list/19573.html#252902 GMT
  Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#254232 /hvaonline/posts/list/19573.html#254232 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#261251 /hvaonline/posts/list/19573.html#261251 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây Storage virtualization by Ronald Cohn Jesse Russell Link http://www.amazon.com/Storage-virtualization-Ronald-Jesse-Russell/dp/B007LNKGG2/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1335510551&sr=1-2 2.Tôi cần quyển sách Storage Virtualization: Technologies for Simplifying Data Storage and Management: Technologies for Simplifying Data Storage and Management Link http://www.amazon.com/Storage-Virtualization-Technologies-Simplifying-Management/dp/0321262514/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1335510551&sr=1-1 Rất mong bạn tìm giúp(Tìm mãi mà không thấy hazz..), có thể vui long upload lên hoặc send tới hòm thư anhquoc.hut@gmail.com Cám ơn rất nhiều]]> /hvaonline/posts/list/19573.html#262116 /hvaonline/posts/list/19573.html#262116 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

  quoclui wrote:
  1.Tôi cần quyển sách Storage virtualization by Ronald Cohn Jesse Russell Link http://www.amazon.com/Storage-virtualization-Ronald-Jesse-Russell/dp/B007LNKGG2/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1335510551&sr=1-2 2.Tôi cần quyển sách Storage Virtualization: Technologies for Simplifying Data Storage and Management: Technologies for Simplifying Data Storage and Management Link http://www.amazon.com/Storage-Virtualization-Technologies-Simplifying-Management/dp/0321262514/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1335510551&sr=1-1 Rất mong bạn tìm giúp(Tìm mãi mà không thấy hazz..), có thể vui long upload lên hoặc send tới hòm thư anhquoc.hut@gmail.com Cám ơn rất nhiều 
  Storage Virtualization: Technologies for Simplifying Data Storage and Management By Tom Clark Publisher: Addison-Wesley Professional 2005 | 264 Pages | ISBN: 0321262514 | PDF | 7 MB Storage virtualization has come of age, offering IT professionals powerful new ways to simplify infrastructure, streamline management, improve utilization, and reduce costs. Now, the author of the best-selling storage books IP SANs and Designing Storage Area Networks presents an up-to-the-minute, vendor-neutral overview of storage virtualization in all its forms. Writing for IT managers, administrators, architects, analysts, consultants, and vendors, Tom Clark explains everything from the basics to the latest emerging standards. Storage Virtualization uses realistic examples and diagrams to explain each key concept, concluding with case studies that demonstrate real-world implementation and help you assess the technology's business value. Coverage includes The current state of both storage virtualization technologies and the marketplace Relationships among files, records, data on disk, and storage interconnections Virtualization standards, including the Fabric Application Interface Standard How multiple storage systems are abstracted into virtual storage pools Host-based virtualization, array-based virtualization, and virtualization appliances Virtualization services for high availability and heterogeneous storage applications Virtualized SAN file systems that simplify file management and support distributed computing Virtualized tape backup, including Redundant Array of Independent Tape (RAIT) devices Policy-based storage management, application-sensitive virtualization intelligence, and other high-level automation and virtualization services The future of storage virtualization and storage utilities Extensive resource listings: vendors, industry organizations, and standards initiatives http://uploading.com/files/2d1m4c3e/Storage.Virtualization.rar/ http://depositfiles.com/files/oc5xjkdl0 http://sharingmatrix.com/file/1498895/Storage.Virtualization.rar http://letitbit.net/download/1116.17349de4a20994cad703402d15/Storage.Virtualization.rar.html]]>
  /hvaonline/posts/list/19573.html#262155 /hvaonline/posts/list/19573.html#262155 GMT
  Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

  lamletoi wrote:
  Em đang tìm cuốn Mastering RMI của Rickard Oberg . Anh nào có cho em với.
   
  http://avaxhome.ws/ebooks/large_ebook_collection/Massive-Kindle-eBook-Mobi-Collection-Vol.1.html]]>
  /hvaonline/posts/list/19573.html#262156 /hvaonline/posts/list/19573.html#262156 GMT
  Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây http://www.amazon.com/Storage-virtualization-Ronald-Jesse-Russell/dp/B007LNKGG2/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1335510551&sr=1-2 Cảm ơn]]> /hvaonline/posts/list/19573.html#262272 /hvaonline/posts/list/19573.html#262272 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây http://www.amazon.com/IBM-Lotus-Notes-User-Guide/dp/1849683867/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1339596368&sr=8-2&keywords=lotus+notes+programming Các bạn có cuốn nào thì cho mình xin nhé, cảm ơn nhiều. ]]> /hvaonline/posts/list/19573.html#265146 /hvaonline/posts/list/19573.html#265146 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#265195 /hvaonline/posts/list/19573.html#265195 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#265622 /hvaonline/posts/list/19573.html#265622 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#267363 /hvaonline/posts/list/19573.html#267363 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#267364 /hvaonline/posts/list/19573.html#267364 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây The Art of Software Security Assessment: Identifying and Preventing Software Vulnerabilities có thể cho mình xin link tải được không ? Cảm ơn các bạn !]]> /hvaonline/posts/list/19573.html#267410 /hvaonline/posts/list/19573.html#267410 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

  computerline wrote:
  Bạn nào có cuốn The Art of Software Security Assessment: Identifying and Preventing Software Vulnerabilities có thể cho mình xin link tải được không ? Cảm ơn các bạn ! 
  Index of /~zahhar.kirillov/andmeturve ]]>
  /hvaonline/posts/list/19573.html#267412 /hvaonline/posts/list/19573.html#267412 GMT
  Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

  bolzano_1989 wrote:

  computerline wrote:
  Bạn nào có cuốn The Art of Software Security Assessment: Identifying and Preventing Software Vulnerabilities có thể cho mình xin link tải được không ? Cảm ơn các bạn ! 
  Index of /~zahhar.kirillov/andmeturve  
  Thanks bolzano_1989 :) mình tìm chiều giờ chưa được ! ]]>
  /hvaonline/posts/list/19573.html#267415 /hvaonline/posts/list/19573.html#267415 GMT
  Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#268516 /hvaonline/posts/list/19573.html#268516 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#268523 /hvaonline/posts/list/19573.html#268523 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#268616 /hvaonline/posts/list/19573.html#268616 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

  bienxanhgoisong wrote:
  Mình đang cần quyển Concepts of programming languages, 8/e Robert W. Sebesta. Thanks! 
  Bản mới nhất là bản 10 nà bạn http://www.mediafire.com/?022cndq48pce8r1]]>
  /hvaonline/posts/list/19573.html#268617 /hvaonline/posts/list/19573.html#268617 GMT
  Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

  2009 wrote:
  em đang tìm hiểu về linux và cũng đã nghiên cứu được ít nhiều, tuy nhiên em muốn được tìm hiểu kĩ càng về hoạt động của linux trong khi đó cách sách về linux trên mạng hầu như đều dạy về mấy cái triển khai dịch vụ nên em muốn mọi người giới thiệu cho em 1 cuốn về linux. 
  Bạn có thể tham khảo một số tài liệu sau: [1] Understanding the Linux Kernel, Third Edition http://rapidshare.com/files/129818710/www_GoonWarez_com_1213349549.zip [2] Linux Kernel Internals 2nd ED http://www.mediafire.com/?zdjgkx7846a5a78 [3] Linux Kernel Development 3rd Edition http://www.mediafire.com/?b003v0qv1zr8a20 [4] Linux Kernel 2.4 Internals http://www.mediafire.com/?f9h46genkvrggvh]]>
  /hvaonline/posts/list/19573.html#268618 /hvaonline/posts/list/19573.html#268618 GMT
  Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây computerline rất nhiều]]> /hvaonline/posts/list/19573.html#268651 /hvaonline/posts/list/19573.html#268651 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#269309 /hvaonline/posts/list/19573.html#269309 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#269437 /hvaonline/posts/list/19573.html#269437 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#269438 /hvaonline/posts/list/19573.html#269438 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#269514 /hvaonline/posts/list/19573.html#269514 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

  xabong9 wrote:
  Tôi cần sách LPIC 2,3 tiếng anh , ai có share cho mình với.  
  Mình thấy trên google có quyển LPIC 2 http://www.mediafire.com/?ncvu76aui9sztax]]>
  /hvaonline/posts/list/19573.html#269664 /hvaonline/posts/list/19573.html#269664 GMT
  Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#270045 /hvaonline/posts/list/19573.html#270045 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây

  MrBi9x wrote:
  Cho em xin cuốn Richard Stevens Tcp-Ip Illustrated Vol 1 Richard Stevens Tcp-Ip Illustrated Vol 2 Tks 
  /book/network.html]]>
  /hvaonline/posts/list/19573.html#270083 /hvaonline/posts/list/19573.html#270083 GMT
  Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#270323 /hvaonline/posts/list/19573.html#270323 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#270390 /hvaonline/posts/list/19573.html#270390 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#270403 /hvaonline/posts/list/19573.html#270403 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#271074 /hvaonline/posts/list/19573.html#271074 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#272285 /hvaonline/posts/list/19573.html#272285 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#272626 /hvaonline/posts/list/19573.html#272626 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#272645 /hvaonline/posts/list/19573.html#272645 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#272667 /hvaonline/posts/list/19573.html#272667 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#273098 /hvaonline/posts/list/19573.html#273098 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#274024 /hvaonline/posts/list/19573.html#274024 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#274159 /hvaonline/posts/list/19573.html#274159 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#274161 /hvaonline/posts/list/19573.html#274161 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#274695 /hvaonline/posts/list/19573.html#274695 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#274702 /hvaonline/posts/list/19573.html#274702 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#274871 /hvaonline/posts/list/19573.html#274871 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#275256 /hvaonline/posts/list/19573.html#275256 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây Mình đang tìm cuốn "Laravel: Code Happy", link là https://leanpub.com/codehappy Bác nào có cho mình xin với, thanks. https://rapidshare.com/#!download|739p2|4003575961|Laravel%20Code%20Happy.rar|2470|0|0|1|referer-EEE1C96019B2483F132E30FC3CE73749   ]]> /hvaonline/posts/list/19573.html#275817 /hvaonline/posts/list/19573.html#275817 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#275829 /hvaonline/posts/list/19573.html#275829 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#276811 /hvaonline/posts/list/19573.html#276811 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#278331 /hvaonline/posts/list/19573.html#278331 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#278420 /hvaonline/posts/list/19573.html#278420 GMT xin sách PKI /hvaonline/posts/list/19573.html#278711 /hvaonline/posts/list/19573.html#278711 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#279199 /hvaonline/posts/list/19573.html#279199 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#279334 /hvaonline/posts/list/19573.html#279334 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#280019 /hvaonline/posts/list/19573.html#280019 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#280031 /hvaonline/posts/list/19573.html#280031 GMT Yêu cầu sách, reupload sách vui lòng đặt câu hỏi ở đây /hvaonline/posts/list/19573.html#281054 /hvaonline/posts/list/19573.html#281054 GMT