banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Combine nhiều file iso thành một  XML
  [Question]   Combine nhiều file iso thành một 24/06/2014 16:47:57 (+0700) | #1 | 280877
explorer88
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/11/2010 22:32:47
Messages: 75
Offline
[Profile] [PM]
Em vừa download 7 files iso của Centos. Em đang tìm công cụ nào cho phép kết hợp các file iso thành một file duy nhất nhưng chưa tìm ra.

Em đã thử genisoimage nhưng file iso sau khi kết hợp thì không boot được. Thử dùng cat kết hợp thì tuy boot được nhưng khi cài đặt, installer không nhận ra phần dữ liệu còn lại nên vẫn đòi các phần tiếp theo.

Có anh/chị nào biết thì giúp em với.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Combine nhiều file iso thành một 04/07/2014 10:44:29 (+0700) | #2 | 280929
stuki
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/10/2008 23:24:39
Messages: 24
Offline
[Profile] [PM]
Download cái DVD cho gọn đi bạn !

Chia sẻ : mình thì chỉ dùng 1 file CD .iso đầu tiên, chỉ cài duy nhất gói Base. Sau khi cài xong, cần cái gì thì YUM thêm vào thôi. Chẳn bao giờ cài bằng DVD.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Combine nhiều file iso thành một 04/07/2014 10:56:46 (+0700) | #3 | 280930
[Avatar]
quangteospk
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/10/2009 04:05:30
Messages: 123
Offline
[Profile] [PM]
Dùng mỗi cái minimum 300MB là đc rồi, cài thêm thì cứ yum thôi.
Jazz
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Combine nhiều file iso thành một 28/07/2014 21:40:42 (+0700) | #4 | 281123
explorer88
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/11/2010 22:32:47
Messages: 75
Offline
[Profile] [PM]
Không phải là không có cách để xài Centos nhưng mình muốn thử xem có nối file iso được không thôi.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|