banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Lỗi process php exit code 0, 1  XML
  [Question]   Lỗi process php exit code 0, 1 14/06/2014 11:24:58 (+0700) | #1 | 280830
[Avatar]
quangteospk
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/10/2009 04:05:30
Messages: 123
Offline
[Profile] [PM]
Mình setup php, php-fpm từ repo remi.

Cấu hình server của mình là: 4GB RAM, CPU 2 core, VPS

Config fpm là

Code:
listen = /var/run/php-fpm/www.sock
listen.owner = nginx
listen.group = nginx
listen.mode = 0660
user = nginx
group = nginx
pm = dynamic
pm.max_children = 50
pm.start_servers = 10
pm.min_spare_servers = 10
pm.max_spare_servers = 10
pm.max_requests = 200
slowlog = /var/log/php-fpm/www-slow.log


Tuy nhiên rất hay bị mất connect, check log thig thấy như thế này.

Code:
[pool www] child 15556 exited with code 1 after 752.796762 seconds from start


Bạn nào biết cách giải quyết, xin chỉ mình với smilie
Jazz
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi process php exit code 0, 1 20/06/2014 08:14:20 (+0700) | #2 | 280857
[Avatar]
quangteospk
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/10/2009 04:05:30
Messages: 123
Offline
[Profile] [PM]
Có vẻ như nguyên nhân là mình dùng gói php trên repo remi, gói này có vấn đề vì khi mình build lại bằng tay từ source thì ko gặp nữa
Jazz
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|