banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng Thiết lập proxy  XML
  [Question]   Thiết lập proxy 27/03/2011 10:23:05 (+0700) | #1 | 234026
suyaku92
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/03/2011 09:12:17
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
Em dùng chung mạng vnpt với mấy người bạn cùng xóm trọ, khi em bấm arp -a trong cmd thi hiện ra:
Interface: 192.168.1.3 --- 0xf
Internet Address Physical Address Type
192.168.1.1 00-1f-a4-33-5c-b4 dynamic
192.168.1.4 52-68-6d-5f-4e-0f static
192.168.1.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff static
198.168.1.6 00-16-d3-ad-52-9c static
224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 static
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc static
239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa static
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff static
nhưng 2 cái 192.168.1.6 và 192.168.1.4 là thằng bạn em nó tự gán, giờ làm sao để xoá 2 cái prõy đó và thiết lập lại như lúc đầu?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Thiết lập proxy 30/03/2011 15:35:28 (+0700) | #2 | 234276
stuki
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/10/2008 23:24:39
Messages: 24
Offline
[Profile] [PM]
thì bạn chạy lệnh arp -d

cú pháp :

arp -d <dia chi IP can xoa >

vd :

Code:
arp -d 192.168.1.4[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|