banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận virus, trojan, spyware, worm... Đã xoá  XML
  [Question]   Đã xoá 17/09/2014 02:40:46 (+0700) | #1 | 281635
chuvantai
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 17/08/2010 05:16:55
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
Xin lỗi các bác, em thấy có hơi có vấn đề nên đã xoá, sẽ báo cáo lại sau ạ.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Đã xoá 17/09/2014 15:46:00 (+0700) | #2 | 281647
[Avatar]
ntnguyen
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/07/2014 03:30:40
Messages: 58
Offline
[Profile] [PM]
Vậy em còn lời nào muốn nói trước khi ra đảo ở không?
Stay hungry. Stay foolish.
Design is not just what it looks like. Design is how it works
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
2 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|