banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Trash vius,trojan  XML
  [Question]   vius,trojan 10/03/2014 12:01:14 (+0700) | #1 | 279971
Hán Đỗ
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/02/2014 20:50:29
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
có ai cho mình xin các file bị nhiễm vius,trojan để mình nghiên cứu không nhỉ?????nếu có xin càng nhiều càng tốt smilie ,mình xin website tải về cũng đc smilie thanh kiu các bạn trc
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|