banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Quy định của box  XML
  [Question]   Quy định của box 17/06/2006 13:37:19 (+0700) | #1 | 422
[Avatar]
tranvanminh
HVA Friend

Joined: 04/06/2003 06:36:35
Messages: 516
Location: West coast
Offline
[Profile] [PM]
Xin chào các bạn ghé thăm box thảo luận về hệ điều hành linux của HVA.
Để bảo vệ và phát huy sân chơi của chúng ta được tốt đẹp hơn, trước tiên xin các bạn đọc và tuân thủ http://www.htmlforum.net/hvaonline/posts/list/137.html.

Những điểm cần lưu ý khi sinh hoạt trong box *nix :
1. Nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của tác giả, khi sưu tập các bài viết đăng lên diễn đàn HVA, không được sửa nội dung bài viết và phải đăng tên tác giả và nguồn gốc của bài viết. riêng việc sửa format để cho dễ nhìn được ngoại lệ, nhưng khi có khiếu nại từ phía tác giả, xin sửa lại theo đúng yêu cầu của tác giả.

2. Trước khi đặt câu hỏi xin dùng chức năng search của diễn đàn kiểm tra xem thắc mắc của bạn đã được giải đáp trên diễn đàn hay không.

3. Có trách nhiệm với topic và bài viết tạo ra và hãy theo dõi đến cùng.

4. Đặt tiêu đề rõ ràng cho người đọc hiểu bạn muốn nói gì trong bài viết.

5. Lấy tiêu đề làm trọng điểm triển khai khi thảo luận, không đặt câu hỏi không liên quan ghép chung lại trong một đề tài để thảo luận.

Ngoài ra, nếu cần thiết bạn có thể liên hệ trực tiếp đến 1 trong những mod trực tiếp quản lý box *nix bên dưới để biết thêm chi tiết .

Danh sách mod trực tiếp quản lý box *nix .
http://hvaonline.net/hvaonline/pm/sendTo/67588.html
http://hvaonline.net/hvaonline/pm/sendTo/94689.html
http://hvaonline.net/hvaonline/pm/sendTo/83486.html
http://hvaonline.net/hvaonline/pm/sendTo/124987.html
http://hvaonline.net/hvaonline/pm/sendTo/25267.html
http://hvaonline.net/hvaonline/pm/sendTo/110647.html

Xin cám ơn các bạn.
[Locked] [Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|