banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index
Profile for :: Kyuubiic1k
Avatar All about Kyuubiic1k

Title: Member
Registration date:  31/03/2013 08:27:21
Number of messages posted:  [8] Messages posted by Kyuubiic1k
Created topics: [2] Topics created by Kyuubiic1k
Occupation:  Học sinh
Interests: Lập trình phần mềm
Biography: "IT khó có thể có tương lai" ư, mình sẽ cho mọi người thấy, nỗ lực thực sự là gì !! Mình sẽ cố gắng làm 1 lập trình viên đạt bậc quốc tế !!
Contact Kyuubiic1k
Email Address:
Private Message:
Yahoo Messenger: Kyu.ubiic1k

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|