<![CDATA[Latest posts for the topic "CPU tăng cao khi traffic tăng"]]> /hvaonline/posts/list/24.html JForum - http://www.jforum.net CPU tăng cao khi traffic tăng http://abc.xyz/hvaonline (page này có cache bằng memcache) nhưng traffic tăng chỉ tầm gấp đôi, gấp 3 là bị 502 bad gateway liền Mình có theo dõi trạng thái server thì thấy RAM sử dụng rất ít, tầm 8GB nhưng CPU thì tăng khá cao, đây là một đoạn mình ngắt ra Code:
$ vmstat 2 20
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-----
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
37 3 62768 369728 329080 6315536  0  0   0   6  0  0 8 0 92 0 0
40 0 62768 430356 329080 6315420  0  0   0  86 27305 9211 96 3 1 0 0
37 0 62768 426024 329080 6315428  0  0   0   0 24632 6733 98 2 0 0 0
38 1 62768 414368 329080 6315436  0  0   0   8 25024 6717 98 2 0 0 0
31 0 62768 373828 329084 6315440  0  0   0  62 24578 6477 97 2 1 0 0
33 0 62768 404016 329084 6315444  0  0   0  348 25252 7493 95 2 2 1 0
34 0 62768 401508 329088 6315560  0  0   0  46 25392 7085 97 2 1 0 0
32 0 62768 400996 329088 6315576  0  0   0   0 25860 7565 97 2 1 0 0
33 0 62768 385920 329088 6315588  0  0   0  62 25969 7512 96 2 2 0 0
38 0 62768 375628 329092 6315596  0  0   0  62 25362 6995 97 2 1 0 0
37 0 62768 319960 329092 6315704  0  0   0   2 24897 6506 98 2 0 0 0
37 0 62768 355300 329092 6315664  0  0   0   0 26884 8337 95 2 2 1 0
34 3 62768 353408 329092 6315704  0  0   0  116 30260 11883 91 2 5 2 0
Và page này cũng không xử lí gì với phía Database Nhờ mọi người tư vấn dùm mình có thể làm gì để tuning tình trạng này, cảm ơn mọi người]]>
/hvaonline/posts/list/45838.html#281730 /hvaonline/posts/list/45838.html#281730 GMT
CPU tăng cao khi traffic tăng /hvaonline/posts/list/45838.html#281744 /hvaonline/posts/list/45838.html#281744 GMT