<![CDATA[Latest posts for the topic "Apache2 chạy độc lập không cần cài đặt?"]]> /hvaonline/posts/list/24.html JForum - http://www.jforum.net Apache2 chạy độc lập không cần cài đặt? /hvaonline/posts/list/45823.html#281591 /hvaonline/posts/list/45823.html#281591 GMT Apache2 chạy độc lập không cần cài đặt? /hvaonline/posts/list/45823.html#281594 /hvaonline/posts/list/45823.html#281594 GMT Apache2 chạy độc lập không cần cài đặt? /hvaonline/posts/list/45823.html#281614 /hvaonline/posts/list/45823.html#281614 GMT Apache2 chạy độc lập không cần cài đặt? /hvaonline/posts/list/45823.html#281620 /hvaonline/posts/list/45823.html#281620 GMT Apache2 chạy độc lập không cần cài đặt? blackworm1991 là muốn có một bản Apache2 (tức Apache HTTPD, không phải Apache Tomcat) dạng portable như kiểu các phần mềm portable bên Windows? Nghĩa là nó chứa tất cả file binary, configure, docs,... trong một thư mục, khi cần xài thì cứ chép ra mà mang đi đâu thì đi rồi gõ lệnh cho nó start lên và dùng? Cùng lắm là sửa lại một số đoạn trong file config để phù hợp với đường dẫn, môi trường máy mà ta vừa chép đến? Nếu đúng là blackworm1991 mong muốn như mình mô tả thì e rằng cái tư tưởng đó là của người dùng Windows mang sang, không phải người dùng Linux, các ứng dụng có độ phức tạp như Apache2 ít ai làm như vậy. Minh khuyên blackworm1991 nên quên ý định đó đi, vì ứng dụng Linux đa phần nguồn mở, nếu ta không sử dụng cái gói cài có sẵn kiểu rpm, deb hoặc các tool như apt, yum thì con đường còn lại là tải nguồn về compile. Và ta có thể dùng nguồn này mang đi deploy ở các máy khác nhau. Chuyện dùng Portable kiểu như bên Windows là phiền phức nhiều hơn tiện lợi.]]> /hvaonline/posts/list/45823.html#281642 /hvaonline/posts/list/45823.html#281642 GMT