<![CDATA[Latest posts for the topic "Mổ xẻ trình duyệt Cốc Cốc!"]]> /hvaonline/posts/list/8.html JForum - http://www.jforum.net Mổ xẻ trình duyệt Cốc Cốc! Code:
POST https://addtone1v-ext.itim.vn/addtone/?client=browser&uuid=C1E8FD7D-EF46-4804-949D-A285FD1164E1 HTTP/1.1
Connection: keep-alive
Content-Length: 32
Content-Type: text/plain[/quote]
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.127 CoRom/36.0.1985.127 Safari/537.36
Accept-Encoding: sdch
Accept-Language: vi-VN,vi;q=0.8,fr-FR;q=0.6,fr;q=0.4,en-US;q=0.2,en;q=0.2
Host: addtone1v-ext.itim.vn

Chơi game nào các bạn ới!
Rõ ràng chức năng tự động thêm dấu chỉ nên hoạt động khi mình gõ tiếng việt không có dấu. Đằng này mình gõ có dấu nó cũng có request lên. Khi mình nhấn Enter cũng bị gửi request lên. Cái này chắc để gợi ý quảng cáo đây mà. Nhưng cũng có thể sử dụng vào mục đích xấu. Các bạn trước khi dùng thì cân nhắc kỹ nhé!]]>
/hvaonline/posts/list/45748.html#281233 /hvaonline/posts/list/45748.html#281233 GMT
Mổ xẻ trình duyệt Cốc Cốc! /hvaonline/posts/list/45748.html#281515 /hvaonline/posts/list/45748.html#281515 GMT Mổ xẻ trình duyệt Cốc Cốc! /hvaonline/posts/list/45748.html#281518 /hvaonline/posts/list/45748.html#281518 GMT