<![CDATA[Latest posts for the topic "Tư vấn SSD cho SQL"]]> /hvaonline/posts/list/23.html JForum - http://www.jforum.net Tư vấn SSD cho SQL /hvaonline/posts/list/45719.html#281058 /hvaonline/posts/list/45719.html#281058 GMT Tư vấn SSD cho SQL /hvaonline/posts/list/45719.html#281514 /hvaonline/posts/list/45719.html#281514 GMT Tư vấn SSD cho SQL /hvaonline/posts/list/45719.html#281714 /hvaonline/posts/list/45719.html#281714 GMT Tư vấn SSD cho SQL

lamletoi wrote:
Bác coi lại nhé, Người ta dùng 2 SSD RAID mà chứ đâu có phải ổ cứng gắn ngoài đâu mà tốc độ.  
để im cho bạn ấy thể hiện :D , SSD thì nếu ko quan tâm giá cả thì intel mà xúc thôi bạn ạ, SSD dùng cổng sata3 nếu MB server bạn có cổng này thì gắn vô tư thôi, hiệu năng sẽ cải thiện đáng kể so với HDD truyền thống đấy ]]>
/hvaonline/posts/list/45719.html#281717 /hvaonline/posts/list/45719.html#281717 GMT