<![CDATA[Latest posts for the topic "HVA News - Lỗi SQL Injection trong vBulletion 5.X"]]> /hvaonline/posts/list/13.html JForum - http://www.jforum.net HVA News - Lỗi SQL Injection trong vBulletion 5.X /hvaonline/posts/list/45346.html#279210 /hvaonline/posts/list/45346.html#279210 GMT HVA News - Lỗi SQL Injection trong vBulletion 5.X

xnohat wrote:
Hiện đã lưu hành một exploit script khai thác một lỗi mới của diễn đàn vBulletin. Lỗi này là lỗi SQLinjection xảy ra tại biến nodeid của script index.php/ajax/api/reputation/vote Các administrator các diễn đàn đang dùng vBulletin nên cập nhật bản vá mới nhất từ vBulletin .Inc hoặc tắt module trên hoặc chặn truy cập module trên bằng mod_security hoặc tự patch sửa lỗi dựa trên mã khai thác dưới đây http://www.exploit-db.com/exploits/30212/ 
Hay nhỉ? Mỗi tội e k hiểu lắm. Mà a đã khai thác được cái lỗ hổng đấy bao giờ chưa?????? A tự tìm ra lỗ hổng ấy hay là a xem trên trang web khác rồi post lên đây cho ae chiêm ngưỡng, Mà nếu thế thì trang web hack nào a thường xem???????? Em hỏi hơi nhiều đúng k???? Nhưng mong a trả lời ?? iu a nhiều nhiều !]]>
/hvaonline/posts/list/45346.html#279846 /hvaonline/posts/list/45346.html#279846 GMT