<![CDATA[Latest posts for the topic "cho mình hỏi về Kali linux"]]> /hvaonline/posts/list/24.html JForum - http://www.jforum.net cho mình hỏi về Kali linux
[/url] [url=http://upanh.com/view/?id=8rc47ycg5tj]
[/url] còn chạy trên live usb thì nó load đi load lại nhanh quá không đọc rõ cho em hỏi lỗi là gì và cách khắc phục thế nào?]]>
/hvaonline/posts/list/45300.html#279028 /hvaonline/posts/list/45300.html#279028 GMT
cho mình hỏi về Kali linux /hvaonline/posts/list/45300.html#279403 /hvaonline/posts/list/45300.html#279403 GMT