<![CDATA[Latest posts for the topic "Đề nghị phân tích code .js trong link nghi ngờ thu lượm ở Facebook"]]> /hvaonline/posts/list/28.html JForum - http://www.jforum.net Đề nghị phân tích code .js trong link nghi ngờ thu lượm ở Facebook hxxp://tinhot.vn.ae/ht-5238/ma-tuy-an-thit-nguoi-xam-nhap-nuoc-my Mình thấy tếu tếu vì tần suất lập lại của chủ đề này nên tò mò , sài teleport download nội dung từ cái link về. Mình thấy
Toàn bộ file ở link http://www.mediafire.com/folder/85wpz4yckocr8/tinhot Mình thấy khá nghi ngờ về cái link này, liệu nó có túm thông tin của facebook hay các thông tin khác nếu lầm lở bấm vào link không. Nhờ các chuyên gia phân tích các file .js ở link download. Mình mở 1 file fb.js-ut=2013_10_30, thì thấy 1 đóng code
if(get_user && get_friends && !get_statuses){ if(got_user && got_friends && got_user_photos){ callbackGetData(got_user_val, got_friends_val, got_statuses_val, got_messages_val, got_user_photos_val); }else{ setTimeout(function(){ getCalData(get_user, get_friends, get_statuses, get_messages, get_user_photos, callbackGetData, 1) }, 500);  
Hy vọng bà con phăng ra được chiêu trò trong mớ file .js để mọi người cảnh giác . Cám ơn nhiều.]]>
/hvaonline/posts/list/45279.html#278912 /hvaonline/posts/list/45279.html#278912 GMT
Đề nghị phân tích code .js trong link nghi ngờ thu lượm ở Facebook /hvaonline/posts/list/45279.html#278915 /hvaonline/posts/list/45279.html#278915 GMT Đề nghị phân tích code .js trong link nghi ngờ thu lượm ở Facebook /hvaonline/posts/list/45279.html#278929 /hvaonline/posts/list/45279.html#278929 GMT Đề nghị phân tích code .js trong link nghi ngờ thu lượm ở Facebook /hvaonline/posts/list/45279.html#278952 /hvaonline/posts/list/45279.html#278952 GMT Đề nghị phân tích code .js trong link nghi ngờ thu lượm ở Facebook /hvaonline/posts/list/45279.html#278953 /hvaonline/posts/list/45279.html#278953 GMT Đề nghị phân tích code .js trong link nghi ngờ thu lượm ở Facebook /hvaonline/posts/list/45279.html#278954 /hvaonline/posts/list/45279.html#278954 GMT