<![CDATA[Latest posts for the topic "public mail ra internet"]]> /hvaonline/posts/list/24.html JForum - http://www.jforum.net public mail ra internet /hvaonline/posts/list/44855.html#276677 /hvaonline/posts/list/44855.html#276677 GMT public mail ra internet /hvaonline/posts/list/44855.html#276681 /hvaonline/posts/list/44855.html#276681 GMT public mail ra internet /hvaonline/posts/list/44855.html#276684 /hvaonline/posts/list/44855.html#276684 GMT public mail ra internet /hvaonline/posts/list/44855.html#276697 /hvaonline/posts/list/44855.html#276697 GMT public mail ra internet /hvaonline/posts/list/44855.html#276704 /hvaonline/posts/list/44855.html#276704 GMT public mail ra internet

dinhthupc wrote:
mình cài mailserver zimbra.Mình có đăng ký 1 tên miền phân giải ip tĩnh trên internet.Mình set zimbra ok>sendmail trong local ok.Nhưng k thể gửi mail ra ngoài mạng dc ko hiểu sao  
Không nên đoán theo kiểu dân điện tử dò tìm pan mà hãy xác định những thứ cụ thể như log trước tiên. Trường hợp của bạn có khả năng : - Địa chỉ IP WAN của bạn là IP động - Trường hợp PC của bạn dùng Zimbra có khả năng nằm bên trong mạng LAN nên khi gói tin khi trả về từ Gmail đến PC của bạn nó không biết gởi đi đâu (nhận đc 1 chiều) bạn cần tham khảo những thứ như NAT, Port Forwarding, DMZ,...trong con CPE của bạn. ]]>
/hvaonline/posts/list/44855.html#276708 /hvaonline/posts/list/44855.html#276708 GMT
public mail ra internet /hvaonline/posts/list/44855.html#276723 /hvaonline/posts/list/44855.html#276723 GMT