<![CDATA[Latest posts for the topic "Wireshark trong ubuntu 12.10"]]> /hvaonline/posts/list/24.html JForum - http://www.jforum.net Wireshark trong ubuntu 12.10
Vậy thì làm sao để capture được ạ? win 7 em nhỡ tay xoá mất rồi :(]]>
/hvaonline/posts/list/44470.html#274390 /hvaonline/posts/list/44470.html#274390 GMT
Wireshark trong ubuntu 12.10 /hvaonline/posts/list/44470.html#274392 /hvaonline/posts/list/44470.html#274392 GMT Wireshark trong ubuntu 12.10 Code:
gksu writeshark
Hoặc vào Terminal gỏ: Code:
sudo wireshark
Một số distro có thể là wireshark-gtk (nếu mình nhớ không nhầm). Đọc link ở trên @bolzano_1989 đưa, hoặc tìm google hướng dẫn để sử dụng wireshark với normal user.]]>
/hvaonline/posts/list/44470.html#274393 /hvaonline/posts/list/44470.html#274393 GMT
Wireshark trong ubuntu 12.10 /hvaonline/posts/list/44470.html#274422 /hvaonline/posts/list/44470.html#274422 GMT