<![CDATA[Latest posts for the topic "cách kiểm tra trojan send dữ liệu về đâu ?"]]> /hvaonline/posts/list/28.html JForum - http://www.jforum.net cách kiểm tra trojan send dữ liệu về đâu ? /hvaonline/posts/list/44452.html#274299 /hvaonline/posts/list/44452.html#274299 GMT cách kiểm tra trojan send dữ liệu về đâu ? /hvaonline/posts/list/44452.html#274300 /hvaonline/posts/list/44452.html#274300 GMT cách kiểm tra trojan send dữ liệu về đâu ? /hvaonline/posts/list/44452.html#274302 /hvaonline/posts/list/44452.html#274302 GMT cách kiểm tra trojan send dữ liệu về đâu ?

quanghoacmd wrote:
mình sợ firrewall diệt luôn con keylog đó thì hỏng bét. bạn có chương trình nào khả dụng scan ko 
Firewall khác với Anti-virus nha bạn :)]]>
/hvaonline/posts/list/44452.html#274315 /hvaonline/posts/list/44452.html#274315 GMT
cách kiểm tra trojan send dữ liệu về đâu ? /hvaonline/posts/list/44452.html#274355 /hvaonline/posts/list/44452.html#274355 GMT cách kiểm tra trojan send dữ liệu về đâu ?

quanghoacmd wrote:
máy tính của mình bị vợ mình cài keylog,mình biết chắc chắn dữ liệu ghi lại mọi hoạt động trên máy mình sẽ được gửi đến một server nào đó, giờ mình muốn biết dùng lệnh nào để biết địa chỉ IP của server này thì làm sao ? :( chú ý là : không thể mở keylog này lên để xem vì đã bị lock bằng password . :|  
Perfect Keylog thì bạn dùng cách này :D Mình thử rồi, rất ok. http://www.benhvientinhoc.com/threads/truy-tim-chu-nhan-cua-pertfect-keylogger.70029/]]>
/hvaonline/posts/list/44452.html#274373 /hvaonline/posts/list/44452.html#274373 GMT