<![CDATA[Latest posts for the topic "Nhờ các bác về vấn đề mật khẩu đăng nhập"]]> /hvaonline/posts/list/8.html JForum - http://www.jforum.net Nhờ các bác về vấn đề mật khẩu đăng nhập /hvaonline/posts/list/44391.html#274009 /hvaonline/posts/list/44391.html#274009 GMT Nhờ các bác về vấn đề mật khẩu đăng nhập

nguyenpc wrote:
- Chả là công ty e mới cài đặt proxy để cẩm vào mạng. muốn vào mạng phải có ID và mật khẩu chung của toàn cty( Dùng chung 1 acount) - Giờ e muốn xem được cái pass đó để vào mạng. E đã dùng phần mềm soi pass dạng *** như seepass nhưng không xem được. - Nay nhờ bác nào giúp e vụ này với ạ. Mất mạng thì hơi bị khó khăn. 
Hỏi thẳng nhân viên IT của công ty ID và password là xong mà! ]]>
/hvaonline/posts/list/44391.html#274018 /hvaonline/posts/list/44391.html#274018 GMT
Nhờ các bác về vấn đề mật khẩu đăng nhập

Ky0 wrote:

nguyenpc wrote:
- Chả là công ty e mới cài đặt proxy để cẩm vào mạng. muốn vào mạng phải có ID và mật khẩu chung của toàn cty( Dùng chung 1 acount) - Giờ e muốn xem được cái pass đó để vào mạng. E đã dùng phần mềm soi pass dạng *** như seepass nhưng không xem được. - Nay nhờ bác nào giúp e vụ này với ạ. Mất mạng thì hơi bị khó khăn. 
Hỏi thẳng nhân viên IT của công ty ID và password là xong mà!  
E mà hỏi đc thì keke..mỗi tội ko hỏi được..mà e dùng KIS cũng chẳng upgrade được chán quá..có bác nào giúp e với ạ........................]]>
/hvaonline/posts/list/44391.html#274048 /hvaonline/posts/list/44391.html#274048 GMT
Nhờ các bác về vấn đề mật khẩu đăng nhập

nguyenpc wrote:

Ky0 wrote:

nguyenpc wrote:
- Chả là công ty e mới cài đặt proxy để cẩm vào mạng. muốn vào mạng phải có ID và mật khẩu chung của toàn cty( Dùng chung 1 acount) - Giờ e muốn xem được cái pass đó để vào mạng. E đã dùng phần mềm soi pass dạng *** như seepass nhưng không xem được. - Nay nhờ bác nào giúp e vụ này với ạ. Mất mạng thì hơi bị khó khăn. 
Hỏi thẳng nhân viên IT của công ty ID và password là xong mà!  
E mà hỏi đc thì keke..mỗi tội ko hỏi được..mà e dùng KIS cũng chẳng upgrade được chán quá..có bác nào giúp e với ạ........................ 
Mấy câu hỏi dạng phá luật thế này không ai giúp đâu :)]]>
/hvaonline/posts/list/44391.html#274181 /hvaonline/posts/list/44391.html#274181 GMT
Nhờ các bác về vấn đề mật khẩu đăng nhập /hvaonline/posts/list/44391.html#274323 /hvaonline/posts/list/44391.html#274323 GMT