<![CDATA[Latest posts for the topic "IP tĩnh và động"]]> /hvaonline/posts/list/31.html JForum - http://www.jforum.net IP tĩnh và động /hvaonline/posts/list/44389.html#273999 /hvaonline/posts/list/44389.html#273999 GMT IP tĩnh và động http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Ba_ch%E1%BB%89_IP]]> /hvaonline/posts/list/44389.html#274006 /hvaonline/posts/list/44389.html#274006 GMT IP tĩnh và động /hvaonline/posts/list/44389.html#274053 /hvaonline/posts/list/44389.html#274053 GMT IP tĩnh và động /hvaonline/posts/list/44389.html#274070 /hvaonline/posts/list/44389.html#274070 GMT IP tĩnh và động /hvaonline/posts/list/44389.html#274080 /hvaonline/posts/list/44389.html#274080 GMT IP tĩnh và động vậy để có được ip tĩnh thì phải thuê hả anh? những điều anh nói em cũng hiểu hết rồi ạ ngoài cái "Đặt IP tĩnh là lại từng máy rồi gán thủ công (manually)". Thế là thế nào ạ câu đấy em chưa hiểu lắm   Muốn có được IP tĩnh (public static IP), là IP thực được route trên Internet, hay trong trường hợp của bạn thì nó là WAN IP thì bạn phải đăng ký với ISP. Còn không, mỗi lần bạn quay số như ADSL chẳng hạn thì sẽ được họ cấp một IP, IP này thay đổi theo mỗi lần bạn bị ngắt kết nối, nó được gọi là public dynamic IP. Còn trong LAN của bạn, bạn được quyền gán tĩnh hay động những IP theo RFC 1918. Những IP này không có thực hay không tồn tại trên Internet. Thân]]> /hvaonline/posts/list/44389.html#274082 /hvaonline/posts/list/44389.html#274082 GMT IP tĩnh và động /hvaonline/posts/list/44389.html#274094 /hvaonline/posts/list/44389.html#274094 GMT IP tĩnh và động

qwerty13 wrote:
Cho em hỏi là ip tĩnh và động khác nhau như thế nào và tác dụng ra sao ạ? Và làm thế nào để tao được ip tĩnh? Em cảm ơn mn trước :) 
bạn làm 1 máy của bạn hay muốn làm cho cty với số lượn lên hàng trăm hay hàng nghìn cái cái này bạn có quyền admin học thực hiện đc điều đó tạo ra mạng nội bộ đó bạn cái này bạn nên học lại các kiến thức về mạng nhé thanks!]]>
/hvaonline/posts/list/44389.html#275074 /hvaonline/posts/list/44389.html#275074 GMT